Akademisk Arkitektforening

Økonomichef til Akademisk ArkitektforeningBrænder du for regnskab, og har du lyst til at arbejde i en spændende hverdag med et stærkt kollegialt fællesskab i Arkitektforeningens sekretariat, så er du måske vores nye økonomichef.

Arbejdsopgaver

Økonomichefen vil være en vigtig sparringpartner for direktionen og bestyrelsen i forbindelse med nye beslutninger. Du vil løbende have tæt dialog med direktøren og være ansvarlig for dialogen med revisor, bank og andre eksterne interessenter. Derudover har du det faglige og ledelsesmæssige overblik over økonomi- og serviceafdelingens opgaver samt ledelsesansvar for fire medarbejdere og en studentermedhjælper.

Arbejdsopgaverne består blandt andet af ledelsesrapportering, budgettering, budgetopfølgning, finansiel controlling på resultatopgørelse og balance, kvalitetssikring af lønkørsler, kontingentopkrævninger og momsangivelse. Dertil kan komme ad hoc-analyser og rapportering efter behov.

Det forventes, at økonomichefen er en aktiv spiller i forhold til at definere og forudse behovet for relevante analyser mv. Ligeledes fungerer økonomichefen som en del af den operationelle drift af økonomi- og servicefunktionen, og det forventes således, at du kan og er indstillet på at assistere med praktiske regnskabsmæssige opgaver sammen med medarbejderne i økonomifunktionen, og desuden tage ansvar for tilrettelæggelsen og prioriteringen af opgaverne for de to medarbejdere, der udgør sekretariatets serviceteam.

Om dig
Du er en faglig generalist, der er udadvendt og formår at give økonomi- og serviceafdelingens medarbejdere faglig sparring og bidrage til deres fortsatte udvikling. Du kan lide at have mange bolde i luften, da der i perioder kan være meget travlt, og opgaverne kan være af meget varierende karakter.

Vi forventer, at du har en solid økonomisk baggrund med mindst 3-5 års erfaring fra en lignende stilling. Det er desuden en fordel at have gode kompetencer indenfor momsområdet. Du har erfaring med Navision, har fremragende Excel-kundskaber og er generel stærk i systemer.

Om Akademisk Arkitektforening
Akademisk Arkitektforening er standsforeningen for arkitekter i Danmark, og har til huse i en fredet ejendom fra 1730 med højt til loftet, lige ved Nørreport Station. Det faglige fællesskab består af ca. 7.000 medlemmer, og har som sine vigtigste opgaver at udvikle fagets kultur og vilkår og styrke medlemmernes viden og kompetencer.

Det sker igennem bl.a. politisk interessevaretagelse, udvikling af kompetenceudviklingstilbud, og rådgivning af myndigheder og bygherrer i forbindelse med udbud og konkurrencer.

Siden 2016 har Arkitektforeningens sekretariat været igennem en større forandring med bl.a. en ny strategi, ny ledelsesstruktur, nyt forretningsmæssigt fokus, nye lokaler, flere medarbejdere og nye it-systemer.

I sommeren 2017 påbegyndtes en større transformation af økonomifunktionen, hvor der implementeres nye systemer, indføres nye processer og oplæres medarbejdere. Den fremtidige økonomichef kommer til at være en bidragende del i denne transformation, og vedkommende vil få mulighed for at sætte sit præg på transformationens slutfase.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Jesper Pagh på telefon 3085 9019 eller interim regnskabschef Malene Frich på telefon 2292 9947.

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV og eventuelle anbefalinger sendes pr. mail til job@arkitektforeningen.dk 
Ansøgningen skal være os i hænde senest kl. 12.00 onsdag den 27. september 2017.
Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2017.

Download jobopslaget her


Kommentarer