Akademisk Arkitektforening

Pris til certificeret MiljøcenterForeningen Hovedstadens Forskønnelse har tildelt årets arkitekturpris for 2013 til Christensen & Co Arkitekter for projektet Miljøcenter KMC Nordhavn.


Foreningen blev grundlagt i 1885 af blandt andre bryggeren Carl Jacobsen og billedhuggeren Bissen for “at virke til forskjønnelse af Hovedstaden”.

I motiveringen hedder det bl.a.:
”Bygningens overraskende æstetiske greb, sammenholdt med en tydelig intention om at udgøre en innovationsplatform for nye designløsninger og cirkulære økonomier, løfter sig højt over den traditionelle arkitekturs ´de facto´ strategi. Forskønnelsen håber, at byggeriets aktører vil lade sig inspirere af Miljøcenter KMC Nordhavn. Christensen & Co har med centeret skabt den smukkest tænkelige symbiose mellem æstetik og bæredygtighed”.

Miljøcenter KMC Nordhavn er placeret netop hvor himmel og hav mødes, på kanten af Øresund, bag Frihavnen. Det er her, de mange millioner kubikmeter opgravet jord fra byggerier og metrobyggepladser rundt omkring i København, skaber nye arealer for den nye bydel Nordhavn. Centerets medarbejdere analyserer og håndterer den forurenede jord og sikrer dermed, at deponering af jorden sker på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Den skulpturelle bygning danner en beskyttende afgrænsning mellem trafikarealerne for de mange tunge maskiner og det fredede naturområde, og med sin siksak-formede bygningskrop, skaber bygningen rumligheder skiftevis mod ankomstarealet og mod naturområdet. Facaderne er beklædt med strækmetal i rustent corten-stål, og på taget vokser der høje, sådan at bygningen præcist erstatter det landskab som bygningens fodaftryk har taget. Centeret består af en række meget forskelligartede rum og funktioner, og bygningens form tager udgangspunkt i netop de forskelige rums særlige krav til højde og rumlighed. Bygningen omfatter et kontorafsnit for medarbejdere, laboratorier, omklædningsrum, to store værksteder samt garager og lagerlokaler.

I det indre udgør kontorafsnittet en fredelig oase med kig til omgivelserne gennem de omhyggeligt placerede vinduer, som hver især tilbyder fint indrammede udsigter over landskabet eller over Øresund. Vinduernes placering i facaden optimerer samtidig dagslyset, så dagslysets karakter og kvalitet bliver en integreret del af den arkitektoniske fortælling.

Første DGNB-certificerede hus i Nordhavn
Miljøcenter KMC Nordhavn er det første DGNB-certificerede hus i Danmark efter pilotordningens afslutning, og det første certificerede byggeri i Nordhavn. Byggeriet er et nul-energibyggeri, som kombinerer passive og aktive energitiltag ud fra en helhedsbetragtning, som både omfatter det energimæssige, materialerne og det sociale aspekt. Bygningens design medfører således et ekstremt lavt energibehov, og den nødvendige energi leveres af jordvarme samt solpaneler og solceller, der er integreret i tagets skrånende flader.

Fakta:
Miljøcenter KMC Nordhavn, København
Bygherre: By & Havn
Bruger: Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø.
Areal: 1.800 m2.
Arkitekt: Christensen & Co
Ingeniør: Grontmij
Byggeledelse: Cubic Group

Foto: Adam Mørk

Kommentarer