Akademisk Arkitektforening

Professionalisering som lederFor et års tid siden blev arkitekt MAA Nanna Albjerg partner hos Claus Bjarrum Arkitekter i København, hvor hun har været ansat de sidste 6 år. Nanna har længe ledt efter et kursus målrettet ledelsen på moderne tegnestuer med en hektisk dagligdag. Nu deltager hun på det intensive kursus ”Ledelse i kreative vidensvirksomheden 2010-11”, som hun finder aktuelt, konkret og på et meget højt niveau.

Hvorfor går du på LKVV kursus?

”Jeg har et par år været en del af tegnestuens ledelse, men min hverdag har primært fokus på sager og kunder. Min (nye) optik som partner har imidlertid betydet, at jeg har fået øget fokus på tegnestueledelse, især langsigtet strategisk planlægning. Jeg har længe ledt efter et kursus målrettet ledere af tegnestuer, som – med udgangspunkt i en hektisk hverdag – anviser en række let anvendelige og konkrete værktøjer.

Hvad forventer du at få med hjem fra kurset?
”Professionalisering som leder. Kurset har indtil videre været aktuelt, konkret og på et meget højt niveau. En række virkelig engagerede og relevante undervisere har slået ned lige præcis der hvor jeg tørster efter viden, og gjort stoffet levende og konkret anvendeligt. Jeg har derfor meget høje forventninger til det samlede udbytte af kurset.”

Hvem vil du anbefale at tage på det næste LKVV kursus?
”Kurset retter sig primært mod indehavere og ansatte med ledelsesansvar og –erfaring. Undervisningen foregår intensivt og på et højt fagligt niveau. Og det er en stor fordel at have gjort sig nogle konkrete erfaringer med tegnestueledelse. ”

• LKVV sætter fokus på ledende partneres særlige udfordringer  –  i forhold til at skabe en markedsorienteret tilgang til drift og udvikling af kreative vidensvirksomheder.
• LKVV tager afsæt i den seneste organisations- og ledelsesforskning, og kurset bygger på en værdibaseret tilgang til ledelse, med udgangspunkt i arkitektvirksomheders praksisvirkelighed.
• LKVV er den første uddannelse af sin art: Et værdibaseret ledelsesudviklingskursus for partnere i arkitektvirksomheder udviklet af Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med Refflect og Copenhagen Business School (CBS).

Kommentarer