Akademisk Arkitektforening

Regler eller kultur?Når offentlige byggeprojekter skal i udbud, tolkes EU's konkurrenceregler så stramt, at det hæmmer kreativiteten og den arkitektoniske kvalitet, konkluderer ny ph.d.-afhandling af arkitekt MAA Flemming Overgaard. Leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Jesper Kock mener, at reglerne for udbud af offentlige byggeprojekter slet ikke er så firkantede endda, selvom han godt kan forstå bekymringen for begrænsning af kreativiteten.

Flemming Overgaard har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling fulgt otte udbudsforløb, og han mener at man i Danmark tolker konkurrencereglerne alt for rigidt:
”Det hindrer radikal innovation. Man vil kun få nye løsninger på kendte behov. Aldrig nye løsninger på nye behov. Man bygger til fortiden, ikke til fremtiden,« siger arkitekt MAA og partner i Keinicke & Overgaard Arkitekter aps. den 3. april til Dagbladet Information. Hans holdning bakkes op af Kristian Kreiner, professor på Institut for Organisation og leder af Netværket Ledelse i Byggeriet på CBS og arkitekterne Dorte Mandrup og Katrine Lotz.

Konservatisme og detaljer
Jesper Kock, leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling påpeger, at problemet ikke nødvendigvis ligger i konkurrencereglerne:

”EU's udbudsregler forhindrer i virkeligheden ikke specielt meget”, siger Jesper Kock til Dagbladet information den 3. april og fortsætter:
”Problemet er den udbredte konservatisme. De snævre og overdetaljerede programbestemmelser, tonstunge og ofte overflødige udbudsdokumenter”. Et andet problem, påpeger Jesper Kock til Information, er, at bygherrer ofte låser sig selv meget fast i programmerne, således at det hele bliver ultra-detaljeret og ”bygget på forhånd”.

Jesper Kock mener derfor, at løsningen skal findes i det mere overordnede og konceptuelle: ”Man kan sagtens inden for reglerne lave konkurrencer, som er mere overordnede. Hvor det bare er idéerne og koncepterne, man konkurrerer om. Og så kan man bagefter snakke mere i detaljer med brugerne og bygherren om, hvad man gerne vil. Det vil give en mere kreativ proces og dermed et bedre byggeri”.
                                                                                      
Det handler om kultur
Flemming Overgaard siger til Information, at betingelserne efterhånden blevet så udførligt beskrevet, at der ofte reelt ikke er mulighed for nytænkning og skæve indfald. Det er som sådan ikke nogens skyld - det er en kultur, som er opstået i branchen. En kultur, som har uheldige konsekvenser, mener Flemming Overgaard:
”Når det bliver beskrevet i detaljer, hvad arkitekterne skal konkurrere om, bliver alle de vigtige beslutninger truffet, inden konkurrencen bliver udskrevet. Men det kan jo ikke være i nogens interesser at holde arkitekterne ude af de innovative faser”, siger Flemming Overgaard til Information.

Samme holdning har Dorte Mandrup:
”Vi er meget spejderagtige i forhold til andre EU-lande, når det kommer til at tyde og tolke reglerne på en anden måde,” siger Dorte Mandrup, som mener, at vi snildt kan være mere kreative i vores måde at gøre tingene på:

”Man kan gøre det på mange måder - også uden at gradbøje reglerne. Det er bare et spørgsmål om at ændre kulturen”.

Kilde: Dagbladet Information

Foto: Wikimedia Commons

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
ons, 11/04/2012 - 19:09

Nu er det ting og sager ikke sandhed bare fordi der bliver givet en phd grad fra arkitektskolen. Jeg synes det er problematisk at man prøver at drage konklusioner ud fra et tyndt empirisk grundlag, der ud over at være tyndt også må være ensidigt, efter som det umiddelbart virker som om "problemerne" kun opfattes fra arkitekters perspektiv. Ligeledes er jeg utrolig træt af at afhandlinger fra arkitektskolerne bruger filosofi som teoretisk grundlag og udgangspunkt til at drage konklusioner om hvordan en branche fungerer der ikke indeholder meget filosofi i virkeligheden. Der er den gode Kristian Kreiner fra CBS også komplet galt afmarcheret hvad angår fænomenet "virkelighed" og hvad der i virkeligheden sker ude i byggeriet, og dermed også en dårlig reference at bruge for at underbygge validitet af skriveriet... En skam at Kreiner har fået eneret (sponseret af Realdania) til at filosofere løs til en efterhånden stor menighed at "troende" om hans filosofiske tilgang til ledelse i byggeriet.