Akademisk Arkitektforening

Sidste udkald for optagelse på efteruddannelse for tegnestuearkitekter


+2 giver unge arkitekter en værdifuld kombination af kompetencer og har potentialet til at blive et samlende forum i arkitektbranchen. 

Mathilde Gludsted, arkitekt MAA og ansat ved Ravn Arkitektur, var nysgerrig på at få en bredere indsigt i sit fag og meget motiveret for at udvikle sig fagligt. Derfor valgte hun at tilmelde sig +2 pilotprojektet

"Jeg synes, at der er en generel tendens i branchen, som følger princippet 'learning by doing'. Den viden, man som ung arkitekt tilegner sig, sker ofte i en form for mesterlære på tegnestuerne, og der kan nemt gå en årrække, før man har tilstrækkelig viden om fagets praksis", siger hun og uddyber:

"+2 var en oplagt mulighed til at fremskynde den proces og få en mere objektiv og nuanceret forståelse for arkitektfaget i en bredere forstand. Derfor vil jeg også anbefale uddannelsen til unge arkitekter, som arbejder på en tegnestue og har lysten til at udvide deres forståelse for faget".

+2 uddannelsen er en professionalisering. Ved at koble teori og praksis er det hensigten, at deltagerne skal opnå et bredere kendskab til arkitektfaget og på kort tid skærpe deres viden og praksiserfaring. Halvvejs gennem forløbet mener Mathilde Gludsted, at hun allerede har fået et bedre indblik i tegnestuen som virksomhed.

"Helt overordnet har det givet mig en bedre forståelse for processerne i faget og et bedre overblik i mit daglige arbejde som arkitekt, hvor jeg er blevet bedre rustet til at begå mig professionelt i branchen", fortæller hun.

"Jeg gør mig hele tiden nye erfaringer og rykker mine faglige grænser. Efter at være startet på +2 er jeg blevet mere bevidst om min udvikling end tidligere. Jeg ser det i et større perspektiv og er sikker på, at +2 er med til at konkretisere og systematisere min viden om praksis i arkitektfaget".

Tilbage på skolebænken
+2 består af fire moduler fordelt over to år. Der er fire undervisningsdage og en afsluttende casestudy per modul. For Mathilde Gludsted har det ikke været et problem at få planlagt sin arbejdstid med indlagte undervisningsdage og opgaver. Det har tværtimod givet et godt afbræk i hverdagen.

"Jeg ser det faktisk som et stort privilegium at få øremærket al den tid til at dygtiggøre mig inden for mit fag. Det gør mit arbejdsliv mere nuanceret, og det giver et godt afbræk i en travl hverdag at komme tilbage på skolebænken".

Under hele +2 forløbet er der en tæt sammenhæng mellem de projekter, man selv sidder med på tegnestuen, og de opgaver man bliver stillet. Netop denne kobling mellem teori og praksis har, ifølge Mathilde Gludsted, været med til at skærpe opmærksomheden omkring de projekter, hun sidder med.

"Jeg er blevet nysgerrig på ting, jeg ikke tidligere vidste eksisterede; det har gjort mig bedre til at samarbejde med andre - både internt og eksternt", siger hun.


Vil du med på det permanente +2 forløb? Skriv til projektleder Jakob Brøndsted på jb@arkitektforeningen.dk.

Der er tilmeldingsfrist den 14. december. Tilmelding skal ske skriftligt per mail direkte til Jakob Brøndsted.  

Kommentarer