Akademisk Arkitektforening

Stor tilfredshed i Aarhus med idekonkurrence om Aarhus Arkitektskole


To helt ukendte tegnestuer er blandt vinderne i den åbne idekonkurrence om den ny arkitektskole i Aarhus.


Med 230 godkendte forslag fra tegnestuer i 47 lande, er opgaven nu så grundigt belyst, og Bygningsstyrelsen og arkitektskolen ser frem til at at påbegynde arbejdet med at definere programmet for den endelige skole. 


Det var med store forventninger, at Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus i december 2015 udskrev idékonkurrencen om et nyt hus til Arkitektskolen Aarhus og udvikling af et delområde på Godsbanearealerne. Arkitektskolen har siden 1965 ligget på Nørreport i lokaler, man helt fra starten betragtede som midlertidige. Der skulle gå 50 år før der blev fundet en plan for en permanent løsning.

Kristian Lyk-Jensen, vicedirektør i Bygningsstyrelsen og formand for dommerkomiteen, er meget tilfreds med deltagelsen: " De mange gode idéer gør os nu i stand til på et mere kvalificeret grundlag at definere de fremtidige ønsker og krav til byggeriet og måden det skal indgå i en bymæssig sammenhæng på. Vi er så at sige blevet klogere på projektet og føler os bedre rustet til at kunne skabe nogle endnu bedre rammer for skolen."

To nye navne blandt vinderne 
De tre vindere, der blev offentliggjort på mødet den 4. april i Aarhus er den svensk-franske tegnestue Erik Giudice Architects, danske Atelier Lorentzen Langkilde og et team af de 3 danske arkitekter Brian Vargo, Jonas Nielsen & Mathias Palle (Danmark).

Dermed har den åbne konkurrenceform vist sin særlige styrke som katalysator for helt nye navne og løsninger. Vinderne kommer til at deltage i den endelige konkurrence om byggeriet sammen med de tre prækvalificerede virksomheder: BIG Architects fra Danmark,  Lacaton & Vassal fra Frankrig samt Sanaa fra Japan.

Se vinderforslagene og dommerbetænkning her.

Dialog og rum til udfoldelse viser retningen
Vinderforslagene har overbevist dommerkomiteen med blandt andet deres vægt på dialog med omgivelserne, adgang til udearealer og plads til, at arkitektskolen med værkstedsfaciliteterne i fokus kan udfolde sig med robotforsøg, mock-ups, prototyper osv. – alt sammen elementer, som fra starten har været vigtige for arkitektskolen.

"Vi har valgt tre vindere, som alle giver skolen rum for vedholdende at føre en synlig dialog med omverdenen om, hvad arkitektur overhovedet er for noget. Det er tre forslag, der i ordets bedste betydning åbner sig, frem for at være introverte. De peger os i retning af at være et åbent arkitekturlaboratorium – eller en arkitekturfabrik – som ikke kun kommer skolen til gode, men også byen, branchen og måske helt ud i et internationalt perspektiv," udtaler Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus og medlem af dommerkomiteen.

Næste fase 
De tre vindere har et stort udviklingspotentiale. De er stærke nok i deres identitet til at kunne blive 'hevet i', men samtidig er de også generelle nok til at kunne udgøre en basis for den videre proces, hvor Bygningsstyrelsen sammen med arkitektskolens ledelse, brugergrupper samt NORD Architects skal have konkretiseret ideerne og defineret rammerne for det endelige program. Ingen af de tre vinderforslag fra idékonkurrencen vil blive bygget i sin rene form, men vil derimod fungere som inspiration for et nyt program til den efterfølgende projektkonkurrence.

Første punkt på dagsordenen bliver at få fastlagt, hvor på Godsbanearealerne skolen skal ligge på baggrund af inputs i idékonkurrencen. Aarhus Kommune har deltaget i bedømmelsen, og Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus ser frem til det fortsatte samarbejde om udviklingen af området.

De tre vindere af idékonkurrencen vil blive inviteret til at deltage i projektkonkurrencen på lige fod med de tidligere tre prækvalificerede teams; BIG fra Danmark, Lacaton & Vassal fra Frankrig samt Sanaa fra Japan. Der bliver således i alt seks teams, som skal konkurrere om den endelige udformning af den nye arkitektskole på Godsbanearealerne i Aarhus. Projektkonkurrencen forventes udskrevet i sensommeren 2016.

Konkurrencen var finansieret af Realdania og Aarhus Arkitektskole og er blevet gennemført i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver ad hoc.  


 

Kommentarer