Akademisk Arkitektforening

Unge skal involveres i kommunal byudvikling

14 kommuner i nyt partnerskab om unge, samarbejde og innovation

På forårets store CityLAB-konference får 14 udviklingsparate kommuner mulighed for at finde de bedste løsninger på byernes fremtidige udfordringer - i samarbejde med byernes unge medborgere.

14 kommuner har indgået et nyt partnerskab, som sætter fokus på udviklingen af fremtidens byer. På innovationskonferencen CityLAB, som løber af stablen i marts 2014, skal de 14 kommuner udvikle nye traditioner for, hvordan unge deltager i byudviklingen, og hvordan samarbejde og frivillighed kan gøre fremtidens byer endnu bedre. CityLAB er et tværkommunalt partnerskabsprojekt, som er inspireret af laboratorietankegangen, hvor nye idéer testes og prøves af, inden de bliver realiseret. Og interessen forud for CityLAB har været overvældende, oplyser Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer, som har taget initiativ til CityLAB.

”Vi er meget glade for den store opbakning til CityLAB. Det viser, at konferencen tager fat i en af tidens mest væsentlige udfordringer for kommunerne: Nemlig at skabe nye metoder og bredere forståelse omkring borgerinddragelse - ikke mindst når det gælder unge,” siger Andreas Holm Hammershøj, som er talsmand for foreningen.

3D-værksted og interaktiv læring
Hver kommune skal på konferencen stille med et samlet hold af unge, planlæggere og politikere samt en konkret case, der skal udvikles. En række nye, interaktive læringsprincipper i spilformat skal gøre skridtet fra idé til handling kortere. Idéerne skal udvikles og kvalificeres i løbet af konferencen, og hvert kommunehold skal gennemspille forskellige scenarier for udvikling og innovation og får desuden mulighed for at printe deres idéer i 3D og udvikle projekter i CityLAB’s modelværksted.

”Samtale er vigtig, men det er i høj grad når man tester idéer og afprøver dem, at man reelt tager et skridt videre. På CityLAB skal byprojekterne visualiseres i miniatureform, så der kan skabes en fælles forståelse af, hvad målet med projekterne egentlig er”,  siger Lise Juul Madsen fra konsulent- og analysevirksomheden 12byer, som er sekretariat for foreningen i forbindelse med afholdelsen af CityLAB.

I samarbejde med spiludviklingsfirmaet GameTools og Roskilde Festivals udviklingsafdeling, Orange Innovation, danner CityLAB rammen for, at kommunerne kan afprøve, hvordan byudvikling kan foregå på helt nye måder.

Sundt at blive udfordret
De 14 partnerskabskommuner har alle innovation højt på deres dagsorden og har kvalificeret sig til CityLAB ved at udpege en case, der har potentiale til at vise vejen for, hvordan nye samarbejder kan være med til at løse fremtidens udfordringer. De 14 partnerskabskommuner er Assens, Billund, Egedal, Furesø, Gentofte, Gribskov, Holbæk, Holstebro, Hjørring, Lolland, Roskilde, Svendborg, Sønderborg og Vejle Kommuner.
I Sønderborg tager kommunen udviklingen af et nyt studenterhus og det internationale studiemiljø med ind i CityLAB’s konferencelaboratorium. Forventningen er, at konferencen vil kunne styrke den samlede ungeindsats i kommunen og samtidig give inspiration og mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige 13 partnerskabskommuner.

”Vi er meget interesserede i at sparre med andre kommuner, som har prøvet noget lignende. For det første er der er jo ingen grund til, at vi skal opfinde den dybe tallerken igen, og for det andet er vejen frem mod innovation også betinget af, at vi får stillet nogle kritiske spørgsmål til vores nuværende praksis. Det er kun sundt at få skubbet til vores ellers klippefaste tro på, at vi gør det bedste allerede,” siger Sønderborgs kulturchef John Frederiksen.

Den perfekte ramme
Konferencen finder sted i Spinderihallerne i Vejle, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard glæder sig til at lægge by til afviklingen af CityLAB.

”Vi ser frem til at kunne byde de 13 kommuner velkommen i Vejle til marts. Spinderihallerne er et af Danmarks største udviklings- og innovationsmiljøer, og vi er sikre på, at hallerne vil danne den perfekte ramme om en konference, som netop har innovation, udvikling og nye samarbejder som overskrift. Desuden spiller vores deltagelse i konferencen og værtskabet fint sammen med Vejles netop vedtagne ungestrategi, og at vi forleden blev en del af det verdensomspændende bynetværk: 100 Resilient Cities, siger borgmesteren.

CityLAB er støttet af EU-puljen ’Aktive Unge’ som et ungdomsseminar med ønsket om at fremme samarbejdet på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere og unge.
Bag CityLAB står Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer, og konsulent- og analysevirksomheden 12byer fungerer som sekretariat for foreningen under forberedelsen og udførelsen af konferencen.

 

Læs mere

Innovationskonferencen CityLAB løber af stablen torsdag d. 13. og fredag d. 14. marts 2014.

Foto: Fra strøget i Vejle, hvor konferencen skal foregå - Wikimedia Commons


Kommentarer