Akademisk Arkitektforening

Utzons hus på Mallorca bliver legatbolig



Utzon Fonden har købt et af arkitekten Jørn Utzons huse på Mallorca. Det verdenskendte hus Can Lis skal være legatbolig for arkitekter og forskere.


Takket være midler fra Den Obelske Familiefond har det været muligt for Utzon Fonden at erhverve Can Lis, det ene af Jørn Utzons huse på Mallorca, som han selv tegnede og byggede for 40 år siden.

Can Lis skal indrettes som en inspirerende legatbolig for forskere og arkitekter. Kunstfondens Arkitekturudvalg vurderer ansøgninger om ophold i huset, og så er det planen, at der indimellem i sommermånederne også skal være være åbne dage for andre arkitekturinteresserede.

Klassisk Utzon
Can Lis, opkaldt efter Jørn Utzons hustru, er opført i lokale materialer af lokale håndværkere, men der er samtidig et karakteristisk Utzon-mesterværk.
I nærmeste fremtid skal Can Lis sættes i stand og genskabes, så det fremstår helt autentisk. Tegnestuen Arkitekt Lise Juel forestår renoveringen af huset.

Ansøg om legat-ophold i Can Lis senest den 17. maj
Mere info

Se Torben Eskerods billeder af Can Lis

 

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Kaare Sølvsten
tor, 17/05/2012 - 20:07

Jeg ønsker et ophold i inspirerede omgivelser for at have mulighed for at tilrettelæggelse og beskrive oplægget til min bog om "hvor blev ånden af " den beskriver arkitekturen og møbeldesignet med udgangspunkt i storhedstidens mestre fra 45 og frem hvor al arkitektur og møbeldesignet blev skabt i en ånd i samspil mellem design og producent
Produkter blev skabt og berømmet helt frem til nutiden og i mange år frem
Min tese er at den ånd der ligger i det arkitektoniske felt var båret at en syntese mellem designerer ,arkitekten og kunstneren samt producenten
Wenger skabte sine møbler sammen med på møbler med en ærlighed og nænsomhed der respekterede materialer og håndværk
Arne Jacobsen skabte arkitekturen og møblet i en forståelse for rummet og med respekt for designet med accept fra bygherren
Det der skal give indholdet en begrundelse skal beskrive vigtigheden af at alt der skal skabes skal ske med udgangspunkt i at fastholde den kvalitative ånd og ikke forfalde til økonomisk snæversyn styret af kortsigtethed profit optimering
Bogen vil have en historisk beskrivelse af dansk arkitektur og design samt kunsthåndværk
Samtidig vil ser være et afsnit med nulevende designer og arkitekter og deres synspunkt på nutidens forarmet tankegang inden for faget
Sluttelig vil bogen have en konklusion om hvorledes man kan genskabe grundlaget for et samarbejde mellen dansk industri og design hvor man vil respekterer hinanden til stor fremgang

Det må bemærket at min begrundelse er baseret på mangeårige erfaring inden for faget
Jeg har været næstformand for id forum i Horsens fra 1990 til 2005
Samt undervist på designskoken og bestridet en del censor opgaver på design skolen i Kbh og ESMAC i Paris
Der trænges et weakeup Call i dansk industri og design

Det er desværre meget kort idet jeg først blev opmærksom på fonden på min ferie i dag
Jeg kan uddybe min begrundelse senere såfremt det fremsender emne er et weakeup
Venlig hilsen og med respekt for fondens ide