Akademisk Arkitektforening

REGERINGEN HAR LYTTET: STOR ROS TIL NY PLANLOVArbejdet på at skaffe Danmark en ny planlov, der styrker vækst, trivsel og velfærd i by og land har båret frugt.


Regeringen har netop afsluttet godt et halvt års lange forhandlinger og indgik i dag, torsdag d. 9. juni, en aftale med S, K og DF om en planlov, der på vigtige punkter stiller Danmark betydeligt stærkere, end tilfældet var i regeringens oprindelige udspil om en deregulering. ”Der er ikke tale om en gennemgribende modernisering, men det er et skridt på vejen. Aftalen er baseret på solid erfaring og viden  frem for forestillinger. Det har vi stor respekt for”, udtaler Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen. 


Strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen: 

I aftalen bevares strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Man kaster sig ikke hovedkulds ud i flere byggeforsøg ved kysten, men afventer en oprydning af allerede eksisterende muligheder og en nærmere afklaring af kriterierne for nye forsøg. ”Parterne har heldigvis lyttet til de mange bekymrede røster, der har redegjort for, hvordan store lempelser af beskyttelsen af nogle af vore mest sårbare naturområder ville være til skade for Danmarks udvikling”, siger Arkitektforeningens direktør, Jesper Pagh. 


Almene boliger og begrænsning af butiksarealer:
 

Også kommunernes mulighed for fortsat at stille krav om op til 25 % almene boliger og en bevarelse af regulering af størrelser på butikker vidner om, at regeringen har lyttet. Jesper Pagh udtaler: ”Muligheden for fortsat at kunne planlægge blandende byer – både hvad befolkningssammensætning og funktioner angår – afhænger af disse bestemmelser. Havde man givet køb på dem, som mange ønsker, kunne vi have vinket farvel til byerne, som vi kender dem. Det skete heldigvis ikke!”


Nye muligheder for byvækst – nu er det op til kommunerne: 

De grundlæggende principper om at byvækst skal foregå ”indefra og ud” moderniseres, og der åbnes for nye muligheder for at bygge i landzone, samtidig med at man vil ændre reglerne for fastlæggelse af bymidter, placering af bydelscentre og aflastningsområder. ”Disse tiltag er på mange måder udmærkede og længe ønsket. De giver kommunerne større muligheder for at træffe sine egne afgørelser, som regeringen og KL fra starten har ønsket, men giver også kommunerne et enormt ansvar for at træffe de rette afgørelser på lang sigt”, siger direktør i Arkitektforeningen, Jesper Pagh. 

Meget afhænger af den endelige lovtekst, bemærkninger og vejledninger – og ikke mindst fremtidens praksis i kommunerne. Arkitektforeningen ved, at der heldigvis sidder mange dygtige planlæggere klar til tage udfordringerne op, og fastholder sit fokus på det fremtidige arbejde med planloven med ønsket om at de punktjusteringer, der nu er udført er starten på en mere gennemgribende revision af hele plansystemet. 

Kontakt
Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen, tlf: 30 85 90 19, e-mail: jp@arkitektforeningen.dk 

Pressekontakt: Eva Ørum, tlf 30 85 90 07 

Læs Arkitektforeningens udpluk fra aftalen her

Læs hele aftaleteksten her 

Foto: Wikimedia Commons 

Kommentarer