Akademisk Arkitektforening

arkitektur

Tillykke til Danmarks første +2 dimittender


Onsdag aften kunne vi fejre det første +2 hold, der dimitterede efter to års intensivt undervisningsforløb. 

+2 giver grundlæggende viden og overblik


På tegnestuen i Brøndby Kommune har arkitekterne mange roller, og som nyuddannet arkitekt får man hurtigt tildelt et stort ansvar. For to af tegnestuens arkitekter har +2 uddannelsen været med til at give overblik og bedre forståelse for egne
kompetencer.

Af Cecilie Frydenlund Nielsen

MODTAGERE AF AKADEMIETS MEDALJER 2016Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har uddelt Akademiets medaljer 2016 

Akademiets medaljer uddeles én gang årligt til nogle af de fremmeste kunstnere inden for arkitektur og billedkunst: 

C.F. Hansen Medaillen - den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner inden for den bunde kunst - tilkendes:
Keramiker Ursula Munch-Petersen 

Endnu er kommunal arkitekturpolitikKolding Kommunes nye arkitekturstrategi er ikke en løftet pegefinger med regler og påbud. Det er i stedet en dynamisk værktøjskasse. Ønsket er at videregive inspiration og gode råd om arkitektur til borgere og virksomheder, der skal i gang med et byggeri.

Dansk arkitektur og design på international vækstagenda

Et nyt design- og arkitekturkonsortium under skal øge kendskabet til dansk arkitektur og design internationalt og udvikle Danmarks brand som design- og arkitektursamfund.

Dansk arkitektur, design og mode står stærkt internationalt. Det skal udnyttes forretningsmæssigt, derfor har Fonden til Markedsføring af Danmark valgt at støtte oprettelsen af Dansk Design- og Arkitekturkonsortium, der skal understøtte visionen om Danmark som et førende designsamfund.

Arkitektur-AND til Aarhus


Nyt center for Arkitektur, Ny teknologi og Design skal udvikle Aarhus og Østjylland


Aarhus Kommune, Region Midt og Arkitektskolen Aarhus har iværksat Center for Arkitektur, Ny Teknologi og Design (AND) efter stort ønske fra arkitektur- og designklyngen i Østjylland.

HospitalsarkitekturNu gentager Arkitektforeningen successen med kurset Hospitalsarkitektur i Aarhus. Kurset ruster arkitekter, ingeniører og konstruktører til at designe de bedste hospitaler med den nyeste forskning og viden på området.

DreamworldRealworld


Svendborg Architects udgiver ny bog om det drømmende lag i tegnestuens arbejder.

Den nye bog DreamworldRealworld viser 11 af tegnestuens projekter i ind- og udland. Bogen afspejler Svendborg Architects arbejde med at skabe en poetisk arkitektur, der danner bro mellem drømme og den virkelige verden.

ARKITEKTURLØBET 2011Find løbeskoene frem og løb med gennem byens nyeste arkitektur, når Copenhagen X afholder årets arkitekturløb på Sluseholmen og Teglholmen den 18. august 2011.


Et af de mest interessante byudviklingsområder i København danner i år rammerne for Copenhagen X’ arkitekturløb. Det drejer sig om Sluseholmen og Teglholmen - to nye unikke bydele i København.

10 x NORDMAKTo nordmænd og otte danske arkitekter, konstruktører og civilingeniører kan nu kalde sig Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv – NORDMAK.


Tirsdag den 21. juni fik de ti kulturarvsstuderende mastergraden efter to års studier i henholdsvis Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Nordisk samarbejde

Udgiv indhold