Akademisk Arkitektforening

Byfornyelse og byplanlægning

Nominerede til Byplanprisen 2013Tre nominerede projekter er eksempler på kreativ omdannelse af den eksisterende by

Udgiv indhold