Akademisk Arkitektforening

efteruddannelse

Bygningsreglementet som rammeAt kende Bygningsreglementet er nødvendigt for at kunne holde idé og virkelighed op mod hinanden og for at kunne arbejde sammen på lige fod med byggeriets øvrige parter. Arkitekt Dorthe Schacht Linius fra Holscher Nordberg Architecture and Planning deltog på kurset Basisviden om Bygningsreglementet. Med hjem fik hun et godt overblik over Bygningsreglementets mange punkter.

Af Dorte Maria Vestergaard

Kreativiteten skal udvikles gennem hele livet


Indehaver af tegnestuen ALoCo arkitekt MAA Anders Larsson har med begejstring deltaget på Arkitektforeningens to kurser om emnet professionel kreativitet.

ARKITEKTER SKAL GIVE MODSPIL – IKKE JAMREArkitektfirmaer skal arbejde mere strategisk og højne værdien i arkitektkonkurrencer, mener Anders Holst Jensen, partner i JJW arkitekter.

”Hvad enten man har rollen som opdragsgiver eller tilbudsgiver, har vi som samfund en fælles interesse i, at omkostningerne ved konkurrenceudsættelse af offentlige byggerier bliver så små som muligt.

Arkitekten til tavlenDet er Arkitektforeningens mål at sætte arkitektur på skoleskemaet og som et led i implementeringen af den nationale arkitekturpolitik, søsætter vi nu et kursus, der skal ruste arkitekter til at gennemføre læringsforløb i folkeskolen.

Ideen til et decideret kursus, der vægter undervisningsteknik, didaktik og læring kom i kølvandet på Arkitekturens Dag i 2012, hvor Arkitektforeningen udsendte MAA’ere til folkeskoleklasser landet over.

Strategisk Kommunikation for tegnestuerKurset Strategisk kommunikation for tegnestuer afholdes for første gang den 23. oktober. Arkitekt MAA og underviser Jennifer Dahm Petersen fortæller her, hvad det er, man som kursist kan forvente sig af kurset.

”Kurset her kan noget helt særligt for arkitektfaget. Vi analyserer branchetendenser og kursistens egen markedsposition for derefter gennem øvelser, at træne en effektiv og målrettet kommunikation.

Faglig udvikling har høj prioritet”Det vigtige er ikke, hvordan og hvor MAA’erne udvikler sig fagligt – bare de gør det og sørger for at dokumentere det”. Det siger Lena McNair, leder af Arkitekternes Efteruddannelse.


Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

MAA-faglighed skal dokumenteresDet kræver løbende faglig udvikling at leve op til MAA-titlen. Arkitektforeningen har derfor udviklet et CV-format, der giver overblik over meritterne, studieturene og efteruddannelsen.


I Arkitektforeningen er faglighed en høj prioritet. Derfor er det en del af medlemskabet af foreningen, at MAA’ere løbende opdaterer sig fagligt på forskellig vis og dokumenterer det.

Overblik er guld værdDer er som regel fuldt hus, når Arkitektforeningens Efteruddannelse afholder kurset Projektering. Blandt kursisterne var arkitekt MAA og bygherre hos Natur og Miljø, Aarhus Kommune, Kristina Friis Simonsen.

Det får du for medlemskronerne: Efteruddannelse

Hvorfor udbyder Arkitektforeningen efteruddannelse? Arkitekt MAA og leder af Arkitekternes Efteruddannelse, Lena McNair fortæller, som den første i serien Det får du for medlemskronerne, om foreningens kursusvirksomhed og hvilke fordele, der findes heri for medlemmerne.

”En af de fornemste opgaver for en standsforening er selvfølgelig at sørge for, at medlemmerne oplever sig selv som del af et fagligt fællesskab.

Højere krav til renoveringssagerUden en skarp profil og præcise bud på løsninger kommer man ikke i betragtning som arkitekt, for bygherrerne er blevet mere krævende, når det fx gælder energirenovering i det almennyttige byggeri.

Udgiv indhold