Akademisk Arkitektforening

master

Få rabat på efteruddannelse



Der er flere måder at opnå rabatfordele på, når du planlægger at deltage i et kursus.


Se i det følgende, hvad der passer til din situation, eller hvordan arbejdspladsen kan gøre det endnu mere fordelagtigt at gå på kursus.

Rabatter og friplads

International Master i energi og grøn arkitektur


Nu er der igen mulighed for at få International Master in Energy and Green Architecture - MEGA på Arkitektskolen Aarhus

International Master i Grøn Arkitektur


Fem danskere kan nu kalde sig "International Master in Energy and Green Architecture.

Udgiv indhold