Akademisk Arkitektforening

procesledelse

En god procesleder er en, der sætter en tydelig rammeArkitektforeningen har i en lang årrække udbudt kurser i procesledelse. Erhvervspsykolog Camilla Raymond underviser på kurset Procesledelse II og fortæller her, hvad det kræver at kunne facilitere processer.

Af Dorte Maria Vestergaard

Det handler om at stille de gode spørgsmålProcesledelse har gennem de senere år fyldt en del på den professionelle agenda. Fokus er nu rettet mod, at det er en selvstændig ydelse at facilitere processer. Arkitekt MAA Ulla Kjærvang er en af dem, der faciliterer.

Af Lena McNair

Udgiv indhold