Akademisk Arkitektforening

task force

Comeback til almene boligerI 2011 nedsatte Arkitektforeningen task forcen Kvalitet i almene boliger. Task forcen skulle formulere foreningens politik på området og komme med forslag til, hvordan politikken kunne udmøntes i konkrete projekter.  Her er et uddrag af task forcens indstillinger og forslag til konkrete projekter, som Arkitektforeningen kan sætte i gang.

 

Mere kvalitet i planlægningen, takTask forcen Arkitektonisk kvalitet i planlægningen anbefaler blandt andet,
at planlægningen skal afbureaukratiseres , så der bliver mindre fokus på paragraffer og mere fokus på kvalitet.

Task Force: Formidling af arkitektonisk kvalitet

* Denne task force er afsluttet


I 2009 nedsatte Arkitektforeningen en task force med det formål, at sætte formidlingen af arkitektonisk kvalitet under lup og folde det ud, så der opnåes en bred offentlig forståelse af arkitekters virke og forståelse for, hvor arkitekter kan gøre en positiv forskel og hvor arkitekter har størst samfundsmæssig nytte. I denne forbindelse blev task forcen bedt om at forholde sig til problematikken i to forskellige perspektiver; et internt og et eksternt.

Hvordan skal Arkitektforeningens udvalgsstruktur se ud?Vil du have direkte indflydelse på Arkitektforeningens politiske arbejde og dele din viden?

Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få kortlagt og formuleret anbefalinger til hvordan Arkitektforeningens udvalgsstruktur kan udvikles fremadrettet.

Arkitektforeningens årskonference 2012Arkitektforeningens Årskonference fandt sted på Arkitektskolen Aarhus den 2. november med deltagelse af den norske tegnestue Jensen & Skodvin og Jan Gehl. 

Vær med i task force om formidling af arkitektonisk kvalitet

Et af AAs centrale politikområder er arkitektonisk kvalitet. Derfor nedsætter AA en task force med det formål at sætte formidlingen af arkitektonisk kvalitet under lup. Vil du være med?

Formålet med task forcen er at opnå en bred offentlig forståelse af arkitekters virke, hvordan arkitekter gør en positiv forskel og gør størst samfundsnytte.

Åbenhed i AA

Giv din mening til kende! Alle medlemmer kan i fremtiden stille op til task forces, medieudvalg eller ansøge om at blive fagdommer. AAs bestyrelse har nemlig besluttet, at rekruttering til foreningens task forces og udvalg i fremtiden sker blandt alle interesserede medlemmer.

Task forces nedsættes for at formulere foreningens politik på det givne område og skal desuden formulere en konkret handlingsplan med målsætninger for de opgaver, som AAs sekretariat skal udmønte efter task forcens arbejde er slut.

Udgiv indhold