Akademisk Arkitektforening

udbudsregler

Regler eller kultur?Når offentlige byggeprojekter skal i udbud, tolkes EU's konkurrenceregler så stramt, at det hæmmer kreativiteten og den arkitektoniske kvalitet, konkluderer ny ph.d.-afhandling af arkitekt MAA Flemming Overgaard. Leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Jesper Kock mener, at reglerne for udbud af offentlige byggeprojekter slet ikke er så firkantede endda, selvom han godt kan forstå bekymringen for begrænsning af kreativiteten.

Udgiv indhold