Akademisk Arkitektforening

Buddinge Byport

 

Buddinge Byport - indbudt idékonkurence om udviklingsplan for nyt byområde

Gladsaxe Kommune inviterer hermed tre udvalgte teams til at komme med forslag til udviklingen af et nyt levende byområde på grunden Fremtidsvej 1 i Gladsaxe samt bud på placering af et nyt sundhedshus på samme grund.

Gladsaxe Kommune købte Fremtidsvej 1 i begyndelsen af 2018, og grunden huser blandt andet den tidligere politigård og Østre Landsrets to retsbygninger.


Det indtegnede område er konkurrenceområdet - Fremtidsvej 1

Det nye byområde skal i fremtiden være en del af en ny port til Buddinge, hvor borgerne skal tilbydes forskellige offentlige og private tilbud, herunder et sundhedshus og måske også et beskæftigelseshus. 

Grunden har en strategisk god placering med mange andre offentlige tilbud i nærheden, blandt andet Buddinge Station og den kommende letbaneforbindelse, som står klar i 2025.

De udvalgte teams skal give bud på disponering af grunden i form af bygningsvoluminer, byrum, bynatur og en landskabelig bearbejdning.

Konkurrenceområdet er på ca. 10.500 m2. Gladsaxe Kommunes anlægsramme for sundhedshuset er på DKK 175 mio. ex. moms og anlægsrammen for den landskabelige bearbejdning er på ca. DKK 30 mio. ex. moms. 

Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgiveropgaven indtil byggeprogram, herunder bidrag til udarbejdelse af lokalplan samt udarbejdelse af designmanual for byrum og bygningsfacader.

Se EU-bekendtgørelsen for yderligere oplysninger om krav til prækvalifikationsanmodningen.
 
Konkurrencen udskrives som en indbudt projektkonkurrence, og der er derfor ikke yderligere udbudsmateriale.  
 

Prækvalifikationsfrist
12. september 2018 kl. 14.00 


Konkurrenceperiode
Konkurrencen forventes at løbe fra 29. oktober 2018 til 4. februar 2019.

Konkurrencens sekretær
Dorte Kirstine Sibast, arkitekt MAA, udviklingschef
ds@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet