Akademisk Arkitektforening

Fagdommer MAA

Vil du være fagdommer i Arkitektforeningen?

Arkitektforeningen udpeger fagdommere til bedømmelseskomiteer i en lang række konkurrencer. For at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen hvert år nye fagdommerkandidater.

Én gang om året indkaldes der fagdommeransøgninger. For at komme i betragtning skal du sende en ansøgning til Arkitektforeningen. Vi forventer, at næste indkaldelse sker i december 2017. Følg med her på siden og i vores nyhedsbrev, hvor indkaldelsen vil blive annonceret. Det vil fremgå af indkaldelsen, hvad ansøgningen skal indeholde.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil foreningens bestyrelse udvælge cirka ti fagdommerkandidater. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet i forhold til følgende fem udvælgelseskriterier: 

1. Faglig anseelse

2. Mundtlig formidling og interessehåndtering

3. Skriftlig formidling

4. Arkitektonisk fremsynethed

5. Praktisk erfaring

Se link til udvælgelseskriterier og formelle adgangskrav i menuen til venstre på denne side.

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig 

Yderligere spørgsmål kan stilles til

Anita Færk, projektleder
anf@arkitektforeningen.dk
T: 22 30 03 82 

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig