Akademisk Arkitektforening

Fagdommer

Har I brug for en fagdommer MAA til jeres bedømmelseskomite?

Vi råder over arkitektfagdommere inden for bygning, byrum og landskab.

En fagdommer MAA:

  • formidler og ’oversætter’ det arkitektoniske indhold for de øvrige dommere
  • er uvildig
  • har mindst 5 års relevant erhvervserfaring
  • giver jer en sikker, fair og tryg proces
  • ruster jer til at træffe de rigtige beslutninger


Vi samarbejder med Danske Landskabsarkitekter
Det er også muligt at få udpeget en landskabsfagdommer MDL (medlem af Danske Landskabsarkitekter), hvis vi ikke har en fagdommer, der matcher jeres behov.  

Totalentreprisekonkurrencer og andre udbud
I andre typer af udbud, som fx totalentreprisekonkurrencer, kan vi tilbyde en bedømmelseskonsulent, som kan hjælpe bygherren med alle de arkitektfaglige  Fagdommeren har ingen stemmeret, men optræder på samme vilkår som de øvrige rådgivere.  

Få kvalitetsstemplet jeres bedømmelse
En fagdommer MAA garanterer jer en høj kvalitet i jeres bedømmelse. Når vi udpeger fagdommere til en konkurrence, som vi ikke selv er konkurrencerådgivere på, betyder det ikke, at vi samtidig har kvalificeret konkurrenceprogrammet og dets vilkår. 

Vil I gerne sikre jer, at jeres konkurrence eller udbud lever op til gængse normer og ikke stiller unødige krav til afleveringen, opfordrer vi til, at I tager kontakt til os så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe jer med at kvalificere betingelserne. 

Hvad koster det? 
Honoraret til fagdommeren ligger typisk på mellem 40.000 – 50.000 kr. ex moms afhængigt af opgavens art, kompleksitet, antallet af forslag og bedømmelsesmøder. Vores udpegningsgebyr er på 5.000 kr. ex. moms pr fagdommer. Gebyret dækker løbende administration og uddannelse af fagdommere. 

Kontakt 
Bodil Krohn Hansen, Projektleder
T: 30 85 90 04
E: bkh@arkitektforeningen.dk

Det siger kunderne om os
"Tak for udpegning af to fagdommere til en konkurrence om en daginstitution i Hvidovre. Det har været et meget, meget positivt forløb, og der er store roser til fagdommerne fra den samlede dommerkomité. Fagdommerne supplerede hinanden utroligt godt, var fagligt meget overbevisende og var med til at skabe en utrolig god stemning på møderne. De har derfor en stor ære i, at det hele forløb gnidningsfrit. Så mange tak for det!"

- Laura Utke Graae Jørgensen, projektleder i Hvidovre Kommune

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig