Akademisk Arkitektforening

En god fagdommer

Hvad er en god fagdommer?
Overordnet set skal den gode fagdommer have følgende egenskaber:

Faglighed
•  Faglig respekt i arkitektverdenen
•  Åbenhed og bredde i arkitektursyn
•  Arkitektonisk mod, at turde stå inde for sine synspunkter
•  Vilje til at gå nye veje og være eksperimenterende inden for
    arkitektur, byplanlægning eller landskab

Formalia
•  Ansvar og vilje til at overholde konkurrencegrundlaget
•  Troværdighed og uvildighed
•  Saglig og pragmatisk holdning til de bindinger, som bygherren har
    haft i formuleringen af programmet

Fremtræden
•  Tålmodighed og gennemslagskraft
•  Evne til at skabe begejstring, så alle i dommerkomiteen føler 'ejerskab'
    til det vindende projekt
•  Samarbejdsevner, herunder respekt for konkurrenceudskriverens formål
    med konkurrencen
•  Åbenhed over for dialogen med bygherrens og brugernes repræsentanter
    i dommerkomiteen
•  Opmærksomhed i forhold til at optræde som ambassadør for Arkitekt-
    foreningens konkurrenceinstitution og derved være med til at 'sælge' den
    næste konkurrence

Formidling
• Pædagogiske egenskaber, herunder evne til fremme arkitekturforståelsen
   hos lægdommere og rådgivere
• Evne til mundtligt og skriftligt at formidle arkitekturkritik i et let
   tilgængeligt sprog
• Fokus på at efterlade et indtryk af succes i processen og resultatet – over 
   for deltagerne, konkurrenceudskriveren og ikke mindst offentligheden