Akademisk Arkitektforening

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne er dels til brug over for ansøgerne, der gerne vil være fagdommere, dels i evalueringen af allerede afprøvede fagdommere.

Kriterium 1: Faglig anseelse
At fagdommeren nyder almen anseelse og kunstnerisk respekt blandt fagfæller: Det skal helst være sådan, at konkurrencedeltagerne umiddelbart tænker: "Den arkitekt vil jeg gerne bedømmes af", og ikke "hvem er det"? eller "hvorfor er han eller hun udpeget som fagdommer"? En vis grad af kendthed er således en fordel. Ligeledes tæller det på plussiden, at en fagdommer er lærer eller optræder som censor på arkitektskolerne, eller hvis vedkommende har markeret sig i Arkitekten, Arkitektur DK eller andre arkitekturtidsskrifter.

Kriterium 2: Mundtlig formidling og interessehåndtering 
Tålmodighed og gennemslagskraft og politisk tæft.
Evne til mundtligt at formidle sine synspunkter klart og tydeligt. 
Samarbejdsevner og pragmatisme (når den kræves).
Skal være god til den vanskelige kunst at forklare, hvorfor ét projekt repræsenterer god arkitektur og et andet mindre god og i åben dialog at kunne fortælle om kernen i et konkurrenceforslag: den konceptuelle helhed, hovedideen osv.

Kriterium 3: Skriftlig formidling
Evne til skriftligt at kommunikere arkitekturkritik i et let tilgængeligt sprog.
Skal kunne skrive et interessant, flydende og korrekt dansk.

Kriterium 4: Arkitektonisk fremsynethed
Har vist vilje til at gå nye veje inden for arkitektur, byplanlægning eller landskab.
Arkitektonisk mod, at turde stå inde for sine synspunkter. Personlig medvirken i progressive konkurrenceprojekter tæller højt i denne sammenhæng.

Kriterium 5: Praktisk erfaring
Fagdommerne skal have solide projekterings- og konkurrenceerfaringer, så de kan spille lige op med både de konkurrerende firmaer og dommerkomiteens rådgivere, hvad angår kendskab til funktionelle, tekniske og økonomiske projektvilkår. Samtidig lægges der vægt på, om fagdommerne har særlige kompetencer, f.eks. inden for miljø og bæredygtighed.