Akademisk Arkitektforening

FAQOftest stillede spørgsmål vedrørende arkitektkonkurrencer


Hvad er EU's arkitektdirektiv?

Visse åbne konkurrencer er kun åbne for arkitekter, der opfylder EU-direktiv 2005/36/EF (det såkaldte arkitektdirektiv). Det betyder, at man skal have gennemført en EU-anerkendt arkitektuddannelse, dvs. har taget afgang fra et af de uddannelsessteder, der står anført i direktivet. Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus er omfattet af direktivet. For firmadeltagelse gælder det, at firmaets indehavere skal opfylde denne bestemmelse.

Gælder arkitektdirektivet i alle åbne projektkonkurrencer?
Når der i forbindelse med en konkurrence udbydes en projekteringsopgave til vinderen (det vil sige en projektkonkurrence i modsætning til en idékonkurrence), ønsker konkurrenceudskriveren ofte, at opgaven skal varetages af en færdiguddannet arkitekt/et arkitektfirma. Derfor bestemmelsen om, at kun færdiguddannede har ret til at deltage. Den anvendes dog langt fra i alle projektkonkurrencer, og arkitektstuderende kan stadig deltage i disse konkurrencer, hvis det sker som medhjælpere uden andel i ophavsretten til et forslag.

Hvordan får jeg et kendingstal?
Konkurrencedeltagerne skal mærke alle dele af deres forslag (plancher, beskrivelseshæfter, navnekuvert mv.) med et kendingstal. Konkurrencedeltagerne vælger selv deres kendingstal, der skal være en tilfældig kombination af fem cifre.

Må kendingstallet være fx 12345?
Nej. Kendingstal som 12345, 01010 og 55555 skal undgås. De øger risikoen for, at to forslagsstillere har valgt det samme kendingstal, og derfor skal der vælges en tilfældig talkombination.

Hvor store plancher kan jeg sende med post/kurer?
Der gælder forskellige regler for pakkestørrelser i Danmark, i andre lande og hos henholdsvis postvæsen og kurerfirmaer. Reglerne bliver jævnligt ændret, og vi anbefaler, at konkurrencedeltagerne tjekker størrelsesgrænserne, inden forslaget gøres færdigt.

Skal indleveringskvitteringen sendes med det samme?
Umiddelbart efter at forslaget er indleveret til postkontoret, kurerfirmaet eller direkte til konkurrenceudskriveren, skal en scanning af den datostemplede indleveringskvittering sendes pr. mail til Arkitektforeningen. Nærmere oplysninger findes i konkurrenceprogrammet. Dermed kan Arkitektforeningen kontrollere, at alle rettidigt indleverede forslag er modtaget.

Anonymitet ved  indleveringskvittering sendt som e-mail?
Sender du din kvittering for indleveret forslag som e-mail, skal du sørge for, at din e-mail-adresse er anonym, således at den ikke på nogen måde kan afsløre din identitet. Dette kan fx gøres ved at afsende kvitteringen fra en vens eller familiemedlems e-mail-adresse eller ved at oprette en særskilt e-mail-konto udelukkende til formålet.

Forlanger postvæsenet afsenderoplysninger på kvitteringen?
Visse posthuse kræver at der skal stå afsendernavn og -adresse på kvitteringen for afsendelse af forslaget. Når dette er tilfældet, skal man på scanningen til Arkitektforeningen overstrege navn og adresse og tilføje kendingstal og det anonyme telefonnummer.

Er mit forslag nået frem?
Det er ikke nødvendigt at ringe til os for at høre, om et forslag er modtaget. Arkitektforeningen sammenligner kendingstallene på de indsendte indleveringskvitteringer med kendingstallene på de modtagne forslag, og hvis der mangler et forslag, vil det blive efterlyst. Derfor er det vigtigt, at man husker at indsende en scanning af indleveringskvitteringen pr. e-mail. Husk kendingstal og anonymt telefonnummer som beskrevet i konkurrenceprogrammet.

Sender I en kvittering for forslagets modtagelse?
Nej, det er ikke nødvendigt. Se ovenstående svar.

Kan man undgå at skulle betale importafgift?
Når konkurrencedeltagere med adresse uden for Danmark sender deres forslag, bør de angive pakkens værdi til 0 (nul), og pakkens indhold bør benævnes som documents. Det er deltagernes ansvar at undgå toldbehandling og en forsinket modtagelse af forslaget.

Hvordan får jeg oplyst, hvor mange forslag der er modtaget?
I åbne konkurrencer tager det mindst en uge, inden alle forslag er modtaget, registreret og optalt. Så snart dette er sket, bringer vi oplysningen om det aktuelle antal på hjemmesiden, således at konkurrencedeltagerne her kan få oplyst, hvor mange forslag der er modtaget.

Hvad er et indkøb?
Indkøb er en form for præmiering, der anvendes i åbne konkurrencer. Formelt betyder det, at konkurrenceudskriveren køber en god idé eller delløsning i et forslag til eventuel brug for det videre arbejde med den opgave, der har været konkurrence om. Indkøb kan gives til forslag, der ikke på alle punkter overholder programmets krav eller bedømmelseskriterier, det vil sige forslag der ikke kan opnå en egentlig præmie.

Skal der betales skat af præmier?
Ja, de skal indberettes som B-indkomst, når der er tale om personlig præmiering, eller som firmaindtægt.

Skal der betales moms af præmier i åbne konkurrencer?
Nej. Derimod har arkitektfirmaer fuld fradragsret for moms af omkostninger, der vedrører deltagelsen i åbne konkurrencer, og firmaernes fradragsret for moms af generelle udgifter skal ikke begrænses, selvom de modtager momsfrie præmier.

Skal der betales moms af præmier i indbudte konkurrencer?
Ja, uanset om deltagerhonoraret benævnes som vederlag eller præmie, skal der betales moms, forudsat at man på forhånd er garanteret et honorar for at deltage.