Akademisk Arkitektforening

KursusoversigtVil du kun se kurser inden for en bestemt kategori?
Så brug kategorivælgeren herunder ...

Hvis du ikke er medlem af Arkitektforeningen, men alligevel gerne vil informeres om vores kurser, så tilmeld dig vores kursusmails her

Oversigt

Arkitekturpolitik i kommunerne

Hvorfor har arkitektur værdi, og hvorfor kalder den værdi på en politik?

Arkitekten i debatten

Bliv klædt på til at blande dig i den faglige debat om arkitekturen og byplanlægningen i Danmark.

+2

Overbygning til arkitektuddannelsen.

Bygningsrestaurering og transformation

Styrk dine kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Strategisk procesdesign

Kurset fokuserer på, hvordan du arbejder strategisk med udviklingsprocesser i komplekse byggesagssammenhænge.

Skab værdi med bæredygtigt byggeri

Samarbejde om arkitektur, komfort, lavenergi og miljø

Projektering

Få grundlæggende viden om delelementerne i generel projektering.

Værdiskabelse i renovering

Kurset giver deltagerne teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on-erfaringer med at håndtere komplekse værdisætninger, strategiske målsætninger og procesplanlægning for et renoveringsprojekt.

Skriv bedre tekster - fang din målgruppe

Få redskaber fra den journalistiske værktøjskasse

Professionel kreativitet

Kurset henvender sig til arkitekter og andre, som lever af deres kreative evner og derfor har et behov for at fastholde den og samtidig kunne kommunikere den ud som den professionalitet, man kan levere i et projekt.

Basisviden om Bygningsreglementet

Få en generel indføring i Bygningsreglementet som værktøj.

Procesledelse I

Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori giver kurset dig indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du får endvidere præsenteret værktøjer til at styre en proces i dens forskellige faser.

Procesledelse II

Vi tager fat i de erfaringer, du har gjort dig fra Procesledelse I, og får forankret teori og praksis i relation til din hverdag.