Akademisk Arkitektforening

KursusoversigtVil du kun se kurser inden for en bestemt kategori?
Så brug kategorivælgeren herunder ...

Hvis du ikke er medlem af Arkitektforeningen, men alligevel gerne vil informeres om vores kurser, så tilmeld dig vores kursusmails her

Oversigt

Basisviden om Bygningsreglementet

Få en generel indføring i Bygningsreglementet som værktøj.

Procesledelse I

Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori giver kurset dig indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du får endvidere præsenteret værktøjer til at styre en proces i dens forskellige faser.

Bygningsrestaurering - kursusrække 2017

Få ny viden og praktisk erfaring inden for bygningsrestaurering på kursusrækken 2017

Procesledelse II

Vi tager fat i de erfaringer, du har gjort dig fra Procesledelse I, og får forankret teori og praksis i relation til din hverdag.

Projektering

Få grundlæggende viden om delelementerne i generel projektering.

Strategisk procesdesign

Kurset fokuserer på, hvordan du arbejder strategisk med udviklingsprocesser i komplekse byggesagssammenhænge.

Skriv bedre tekster - fang din målgruppe

Få redskaber fra den journalistiske værktøjskasse

LKVV - Ledelse i kreative videnvirksomheder

Bliv rustet som leder på Danmarks eneste lederudviklingsprogram målrettet kreative videnvirksomheder, både offentlige og private.