Akademisk Arkitektforening

KursusoversigtVil du kun se kurser inden for en bestemt kategori?
Så brug kategorivælgeren herunder ...

Hvis du ikke er medlem af Arkitektforeningen, men alligevel gerne vil informeres om vores kurser, så tilmeld dig vores kursusmails her

Oversigt

Procesledelse II

Vi tager fat i de erfaringer, du har gjort dig fra Procesledelse I, og får forankret teori og praksis i relation til din hverdag.

Skriv bedre tekster - fang din målgruppe

Få redskaber fra den journalistiske værktøjskasse

LKVV - Ledelse i kreative videnvirksomheder

Bliv rustet som leder på Danmarks eneste lederudviklingsprogram målrettet kreative videnvirksomheder, både offentlige og private.

Arkitekturpolitik i kommunerne

Hvorfor har arkitektur værdi, og hvorfor kalder den værdi på en politik?

Arkitektur i folkeskolen

Vil du have arkitektur på skoleskemaet på lige fod med andre kreative fag?

Projektering

Få grundlæggende viden om delelementerne i generel projektering.

Procesledelse I

Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori giver kurset dig indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du får endvidere præsenteret værktøjer til at styre en proces i dens forskellige faser.

Prækvalifikation

Få professionel viden om og erfaring med værdibaseret kommunikationsarbejde og skab grobund for et udvidet netværk og øget deltagelse i prækvalifikationskonkurrencer.

Basisviden om Bygningsreglementet

Få en generel indføring i Bygningsreglementet som værktøj.

Retskrivning og tegnsætning

Få genopfrisket dansk retskrivning og tegnsætning