Akademisk Arkitektforening

PraktiskMAA'ernes individuelle behov for arkitektfaglig og personlig udvikling bliver mødt hos Arkitektforeningens Efteruddannelse.
Vi tilgodeser alle foreningens medlemmer med den mangfoldighed af erhvervsmæssige muligheder, der ligger inden for arkitektfaget.

Arkitektforeningens kurser dækker klassiske behov for faglig udvikling hos den enkelte, og der udvikles løbende kurser, der følger den samfundsmæssige udvikling og de vilkår, faget konstant er en del af. Det kan fx handle om bæredygtighed, digitale værktøjer, ledelse og procesuddannelse.

Kurserne henvender sig til en bred målgruppe, hvilket er til stort udbytte for både arkitekter og de andre faggrupper, som finder det relevant at deltage i den faglige sparring, der foregår på kurserne.

Arkitektforeningen tilbyder også målrettet efteruddannelse til arkitektvirksomheder – efteruddannelse ud af huset. Se under firmakurser

Hvis du ikke er medlem af Arkitektforeningen, men alligevel gerne vil informeres om vores kurser, så tilmeld dig vores kursusmails her

Log-in til kursustilmelding
Alle MAA'er har tidligere fået tilsendt et brev med brugernavn og password. Har du ikke modtaget brevet, kan du få dit brugernavn oplyst ved at kontakte Arkitektforeningen på mail@arkitektforeningen.dk eller tlf. 3085 9000. Du kan danne et nyt password, når du forsøger at logge ind, skulle du have glemt det gældende. 

Er du ikke medlem af foreningen, men ønsker at tilmelde dig et kursus, skal du oprette dig som 'Ny bruger' ved tilmelding. Har du spørgsmål til kursustilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Dorte Maria Vestergaard på dmv@arkitektforeningen.dk eller tlf. 3085 9006 eller Charlotte Langen på cla@arkitektforeningen.dk eller tlf. 3085 9002.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via hjemmesiden. Under hvert kursus findes en tilmeldingsknap, som leder ind til en blanket, der udfyldes og afsendes elektronisk. Du vil herefter modtage en automatisk bekræftelse på din tilmelding. Nærmere information om kurset følger, når der er cirka 2 uger til afholdelsen.

Afmelding
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristen kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding efter fristen betales 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betales hele kursusafgiften. Man har mulighed for at sende en stedfortræder, hvis man er forhindret i at deltage. Arkitektforeningens Efteruddannelse forbeholder sig retten til at aflyse et kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding.

Priser
Priser er inkl. forplejning.
Medlemmer af Konstruktørforeningen og Danske Landskabsarkitekter deltager til Arkitektforeningens medlemspris.

Efteruddannelsesmidler
Kontakt DANSKE ARK eller Arkitektforbundet for yderligere information om dine rettigheder i forbindelse med efteruddannelsesmidler.

Samarbejdspartnere
Medlemmer af Akademisk Arkitektforening kan deltage til medlemspris hos disse foreninger – og deres medlemmer deltager ligeledes til medlemspris hos Arkitektforeningens Efteruddannelse:

Konstruktørforeningen

Danske Landskabsarkitekter