Akademisk Arkitektforening

Dorte Mandrup Arkitekter

Brødtekst: 
har vundet konkurrencen om at tegne Hørsholms nye boligområde ”Hannebjergboligerne”.

Kommentarer