Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens Seniorer

Arkitektforeningens Seniornetværk København er en gruppe medlemmer, som er interesseret i at holde sig på forkant med arkitekturen, selv om arbejdslivet afløses af pensionisttilværelsen. 

Netværket er oprettet, så MAA-seniorer i fællesskab kan dyrke deres interesser i arkitekturens verden med besøg på byggepladser, forelæsninger og rejser.

Netværket fungerer også som forum for debat og erfaringsudveksling.
Arkitektforeningens Seniornetværk er åbent for alle medlemmer af Arkitektforeningen, der er fyldt 65 år. 

Medlemsskab fåes ved henvendelse til Anna Kløvedal: ak@arkitektforeningen.dk, tlf: 3085 9000

Kalender

Udgiv indhold