Akademisk Arkitektforening

Nyt udefra

18.10.2017
Ny analyse: Boligbyggeriet i solid fremgang  

Dansk Byggeris konjunkturanalyse viser, at boligbyggeriet vil stige med cirka 10 procent i både 2017 og 2018. I 2019 forventes en stigning på cirka seks procent. Boligbyggeriet er dermed fordoblet fra 2014 til 2019.

16.10.2017
Ny database rummer oversigt over produkter til bæredygtigt byggeri  

Efterspørgslen efter hurtig adgang til at overskue og sammenligne forskellige produkters bæredygtige egenskaber er støt stigende. Behovet opfyldes nu af den nye digitale platform p-bb.dk, der giver en samlet oversigt over materialer til bæredygtigt byggeri.

12.10.2017
Dansk planteforskning skal i front  

Copenhagen Plant Science Centre på Frederiksberg åbner i dag. Forskningscenteret er en del af en større satsning fra Københavns Universitet, der skal frembringe ny viden inden for planteforskning.

11.10.2017
Antallet af boligsøgende i Aarhus er steget markant  

Antallet af aktivt boligsøgende til en almen bolig er steget med næsten 20.000 på bare 5 år. I samme periode har antallet af almene boliger kun rykket sig med knap 1.000 boliger.

11.10.2017
Danish Design Award 2018 åbner for indsendelser  

Danish Design Award hylder virksomheder og designere for den effekt, design skaber i industri og samfund. Der uddeles i alt 15 designpriser ved en prisfest i maj 2018.

10.10.2017
Ny rapport: Træ mindsker klimabelastningen  

Nye bygninger er nu så energieffektive, at klimabelastningen er større fra byggematerialerne end den belastning, der følger af energiforbruget gennem driften. Hvis branchen fortsat skal forbedre sig, skal også byggematerialerne regnes med, mener branchen og forskere. Træ er et oplagt materialevalg til at nå målet.

10.10.2017
Den nye planlov kan spænde ben for aarhusianske højhuse  

Planloven, som trådte i kraft i juni måned, siger, at det skal være muligt at åbne vinduerne i nye boliger. Og ifølge den ændrede planlov kan de kun det, hvis der ikke er lugtgener fra omgivelserne, hvilket der er omkring Aarhus Havn pga. industri i området.

09.10.2017
Aarhusianere hjælper med at plante 10.000 træer  

Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, har bedt aarhusianerne om hjælp til at placere 10.000 nye træer i byen frem mod 2025.

06.10.2017
Sæler og marsvin skal sikres mod høreskader  

Byggeriet af havvindmøller sender kraftige lydbølger ud i havet. For at beskytte havdyrene mod de skadelige høje lyde, skal støjen nu beregnes, så dyrene skånes mest muligt.

05.10.2017
Aktuelle klimaudfordringer i Haderslev løses gennem byudvikling  

Konceptet for klimatilpasningen er at danne en lavtliggende park, der ved skybrud kan rumme vand svarende til kapaciteten af 15 svømmehalsbassiner. Vandet ledes efterfølgende stille og roligt ud i havnebassinet.