Akademisk Arkitektforening

RenoveringArkitektforeningen deltager aktivt i den politiske debat om renovering og udvikling af den eksisterende bygningsmasse.


Arkitektforeningen arbejder målrettet for at påvirke lovgivningen i en retning, der sikrer, at arkitektfaglige løsninger af høj arkitektonisk kvalitet medtages i udformningen og implementeringen af de politiske initiativer. Endvidere deltager Arkitektforeningen i en flere faglige netværk og udvalg om renovering, bl.a. Renovering på dagsordenen, Tænketank for Bygningsrenovering samt Energistyrelsens Energirenoveringsnetværk.

 

Stort klimapotentiale i energirenoveringer


En netop offentliggjort analyse af CONCITO for Realdania viser, at der er et stort uudnyttet klimapotentiale i energirenovering af den private boligmasse.


Udover at kortlægge hvordan energirenoveringerne af boligmassen har udviklet sig siden 2011, indeholder analysen også forslag til tiltag for at styrke indsatsen yderligere på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde.

Hvad betyder solceller for arkitekturen?Det er målsætningen, at Danmark i 2050 har et fossilfrit energisystem. Vindenergi og biomasse er væsentligt, men solceller kommer også til at spille en vigtig rolle i omstillingen.

Ung tegnestue vinder specialpris for renovering af gamle pumpestationer


Arkitektvirksomheden Johansen Skovsted modtog 1. september den såkaldte Specialpris for deres renovering af tre tidligere pumpestationer ved Skjern Å. Prisen uddeles sammen med den prestigefyldte RenoverPris, der fejrer og belønner særlig god renovering af Danmarks eksisterende byggeri. Pumpestationerne modtog Specialprisen i anerkendelse for initiativ og for en indsats, der skiller sig ud.

Seks byggerier er nomineret til RENOVERprisen 2016


Med 179 renoveringsprojekter var antallet af indstillinger til RENOVERprisen på 100.000 kr. i år rekordstort. En skoler, en svømmehal, tre boligbyggerier og en tidligere kedelhal, der i dag er samlingssted for kreativt arbejde, er mulige vindere af prisen, der bliver uddelt den 1. september 2016. 

VÆRDISKABELSE I RENOVERING


Det handler om den indledende beslutningsfase, og om hvor på skalaen det enkelte renoveringsprojekt ligger: skal huset groft sagt bare have en gang hvid maling, eller skal det bidrage til det gode liv med en velgennemtænkt istandsættelse?

En af de to hovedfigurer på todageskurset er arkitekt MAA Thomas Brogren.

Inspiration til forårets vedligeholdelsesprojekter

BYG-ERFA har introduceret en bogpakke med fokus på renovering og byggeskik. Materialet er til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. 

Bogpakken indeholder bøgerne: "Bedre byggeskik-huset" og "Renoveringsguide" samt temamappen "Småhuses vedligehold". 

ÅBENT FOR PUBLIKUMS STEMMER TIL RENOVERprisen 2016Hele 179 eksempler på renovering af eksisterende byggeri er blevet indstillet til at modtage RENOVERprisen 2016. Nomineringsudvalget er gået i gang med at vurdere projekterne, der i år især repræsenterer parcelhuse og almene boliger. Publikum har også mulighed for at tage stilling til, hvilket projekt, der fortjener særlig opmærksomhed.

Indstil til Renoverprisen 2016For fjerde år i træk går jagten nu ind på Danmarks bedste renovering. Kender du et godt renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse, opfordres du til at indstille det til RENOVER prisen 2016

Frem til den 10. marts 2016 er det muligt for alle at indstille deres bud på Danmarks bedste renovering til RENOVER prisen 2016. 

Ny konkurrence for wildcardsArkitektforeningen og DEM (Dansk Ejendoms Management) er meget glade for nu at kunne udskrive den første arkitektkonkurrence for wildcard-ordningen. Konkurrencen handler om renovering/nybygning af et byhus i Aarhus.

Bygningsstyrelsen har udpeget nye Kgl. Bygningsinspektører

Bygningsstyrelsen har besluttet, hvem der bliver Kongelige Bygningsinspektører, totalrådgivere på statens byggeprojekter på kontorområdet, samt hvem der laver bygningssyn på de statslige kontorejendomme. Både fredede og almindelige kontorejendomme, samt kirker er omfattet af de nye rammeaftaler. 

Udgiv indhold