Akademisk Arkitektforening

Aabenraa SygehusAabenraa Sygehus - Region Syddanmark

21.000 m2 brutto nybyggeri plus ombygning med fælles akutmodtagelse, som midlertidigt skal rumme et kardiologisk sengeafsnit. Herudover kommer sygehuset bl.a. til at indeholde et familiehus til pædiatri, neonatalogi, obstetrik og fødegang, to operationsstuer til gynækologi/obstetrik, ombygning til gynækologiske senge og en sterilcentral og en varemodtagelse. Fase 2 rummer ca. 17.800 m2 nybyggeri plus ombygninger og indeholder sengebygning, ambulatorier, apotek, patologi, laboratorium, udvidelse af intensiv og billeddiagnostik, kontorer samt lokaler til administration og undervisning. Der er givet foreløbigt tilsagn fra Kvalitetsfonden.

Budget: 1,25 mia. kr.

Byggestart: Primo 2012

Indflytningsklar: Fase 1: Ultimo 2013. Fase 2: Primo 2020

Bygherrerådgiver: Regionens bygningsafdeling

Totalrådgiver: Creo A/S og aarhus Arkitekter, Alectia, Søren Jensens Rådgivende Ingeniørfirma, Balslev og Oluf Jørgensen A/S

Illustration: aarhus arkitekterne