Akademisk Arkitektforening

Afklar udbudsprocessen

Står I som bygherre over for et anlægsprojekt, hvor I gerne vil lægge vægt på arkitekturen, men synes de forskellige valgmuligheder er uigennemskuelige? 

Har I brug for hjælp til at komme i gang med et bygge- eller anlægsprojekt, og er I i tvivl, om I skal vælge en arkitektkonkurrence, en totalentreprisekonkurrence eller en helt tredje udbudsform? Vi hjælper bygherrer med at vælge den udbuds- eller konkurrenceform, der passer bedst til en given opgave. Gode vilkår for arkitekterne skaber alt andet lige god arkitektur og optimale betingelser for jeres proces.       

Vi kan også hjælpe jer med at formulere visioner og formål for projektet og afklare den fysiske, politiske og organisatoriske kontekst for projektet. På den baggrund udarbejder vi et oplæg med anbefalinger til udbuds- eller konkurrenceform evt. med argumentation for forskellige scenarier samt tidsplan og budget for konkurrenceprocessen. 

Hvad koster det? 
Et afklaringsforløb koster typisk mellem 10-30.000 kroner afhængigt af antal møder og behovet for skriftligt beslutningsgrundlag.

Hovedmenu Ydelser