Akademisk Arkitektforening

Nyt Odense Universitets HospitalNyt Odense Universitets Hospital - Region Syddanmark


Nybyggeri på 780.000 m2 grundareal og et bruttoetageareal på 212.000 m2 med 720 sengepladser. Hospitalet skal bestå af fire overordnede elementer: Vidensaksen, Behandlingsbygningerne, Klyngerne og Klyngestrøget, som sammenbinder alle klynger og behandlingsbygninger. Der etableres ti kliniske klynger, hvis specialesammensætning afhænger af specialernes indbyrdes samarbejdsrelationer i forhold til standardiserede patientforløb. Herudover tre tværgående kliniske enheder: Operation, anæstesi og intensiv enhed, Billeddiagnostisk enhed og Laboratorieenhed (klinisk biokemi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi og patologi).

Budget: 6,3 mia. kr.

Byggestart: 2015

Indflytningsklar: 2018-2021

Bygherrerådgiver: C. F. Møller og NIRAS A/S

Totalrådgiver: Konsortiet Medic OUH, som består af: KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S samt en række underrådgivere