Akademisk Arkitektforening

Arkitekturens Værdiskabelse KøbenhavnDebatarrangement og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – Kortlægning af eksisterende viden og fremtidigt potentiale”. Hvordan kan man fremadrettet lave smarte partnerskaber på tværs af sektoren? Og hvordan kan der skabes et fælles sprog og retning når vi snakker om arkitekturens værdiskabelse?

I forbindelse med gennemførelsen af regeringens arkitekturpolitik har Dansk Arkitektur Center udarbejdet rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – kortlægning af eksisterende viden og fremtidige potentialer”. Kortlægningen afdækker hvilke analyser og projekter, der er lavet om emnet på tværs af værdikæden i branchen, og sammenfatter en række interviews, der er gennemført med et udvalg af branchens aktører. Rapporten viser, at der er mange indfaldsvinkler til at tale om værdiskabelse, gående fra værdiskabelse i klassisk økonomisk forstand over værdi for brugere til social og kulturel bæredygtighed og æstetik.

Input og konklusioner fra dagen vil blive samlet op i et kort handlingsreferat, som Slots- og Kulturstyrelsen vil dele med brancheorganisationerne. Ved at få så meget årvågenhed som muligt kan vi være med til at sikre en bredere forståelse af arkitekturens værdiskabelse i planlægning og gennemførelse af det byggede miljø og ikke mindst i forbindelse med det levede liv i og blandt bygningerne.

Se program og tilmeld dig HER 

Debatlanceringen bliver også afholdt den 18. december i Vejle.

Tid:
kl. 12:00 - 16:30

Sted:
Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K

Arrangør:
Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dato: 
Ons, 20/12/2017

Kommentarer