Akademisk Arkitektforening

BETON FRA 1960’ERNEBetonelementer – Høje Gladsaxe 

Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen. Høje Gladsaxe er et af de store almene betonelementbyggerier fra 1960-70’erne og har allerede gennemgået adskillige reno- veringer. Den oprindelige betonfacade står kun delvis synlig.

Mere generelt er ingen beton vel så udskældt som 1960’ernes og 70’ernes betonelementbyggeri. I Dansk Betons jubilæumsskrift fra 2007 sagde Johan Peter Paludan, direktør fra Fremtidsforsk ningsinstituttet. ”Betonbyggeriet skal væk fra det ensartede og standardiserede, som har en stor del af skylden for betons image som stift, gammeldags, urokkeligt og kedeligt”, og arkitekt Bjarke Ingels udtalte: ”Den danske byggeindustri hænger totalt fast i efterkrigstidens elementbyggeri uden overhovedet at udnytte betonens fornemste egenskaber, at materialet er flydende og kan fastfryses i enhver tænkelig form.”

VELKOMST ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan

BYGGERIETS INDUSTRIALISERING EFTER 2. VERDENSKRIG. HVORFOR ER HØJE GLADSAXE BYGNINGSARV?
Ved Vibeke Andersson-Møller, seniorforsker, Nationalmuseet,

HØJE GLADSAXE OG BETONELEMENTERNE
Ivan Kjær Andersen, chefinspektør, viser rundt og gør status på betonrenoveringerne

MELLEM UTOPI OG DYSTOPI - BETONENS POLITISKE KULTURHISTORIE 1960-85
Ved Mikkel Høghøj, historiker Ph.d.

AUTENTISK BYGNINGSARV OG BEVARINGENS VIRKNING
Debatoplæg ved Sidse Gudmann-Høyer.

HVORFOR SKAL BETON BEVARES? HVILKEN PROBLEMSTILLINGER STÅR VI OVERFOR? HVORDAN BEVARER VI BETON I DAG?
Ved Merete Mikkelsen, teamchef SLSK, og Christian Munch- Petersen, ingeniør, indleder spørgsmål og diskussion med publikum

Sted:
Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 49
2860 Søborg

Tid:
kl. 16.00-19.00

Tilmelding:
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser.

Der serveres kaffe og sandwich.

Dansk Beton inviterer til seks fyraftensmøder om historisk beton.
Se program for alle seks fyraftensmøder.

Type: 
Andet
Dato: 
Ons, 21/08/2019

Kommentarer