Akademisk Arkitektforening

Danmark frem mod 2040

Boligmarkedet er et spejl af det omgivende samfund, og i disse år er det genstand for store strukturelle forandringer – i form af prisstigninger og mangel på boliger i de største byer, mens yderområderne mærker stagnerende priser, tomme boliger, et betydeligt udbud af boliger til salg og lange liggetider.

Det er forandringer, der kan ses og mærkes, og som kun vil vokse sig stærkere i de næste årtier.

Udviklingen giver sig også udslag i demografiske forandringer, hvor København og Aarhus er blevet de unges byer, mens gennemsnitsalderen og andelen af ældre over 65 år stiger i landkommunerne.

Mens folketallet vokser med rekordfart i de største bykommuner, oplever nogle landkommuner et direkte fald i befolkningen, og andre igen kan kun opretholde folketallet som følge af nettoindvandring.

For at kunne analysere forandringerne og vurdere deres styrke har Boligøkonomisk Videncenter fået Finansministeriets forskningsenhed DREAM til at udvikle en avanceret fremskrivningsmodel. Den er baseret på uhyre mængder af informationer og fremskriver hele den danske befolkning og boligmarkedet frem til 2040.

Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, præsenterer fremskrivningsmodellen til morgensamlingen.

Tid:
8.00 - 9.00

Sted:
Bygningskulturens Hus

Pris:
Gratis

Tilmelding og yderlige oplysninger hos Bygningskulturens Hus 

Type: 
Andet
Dato: 
Ons, 23/08/2017

Kommentarer