Akademisk Arkitektforening

Flere vinkler på beton - Hvidovre StrandparkKom med Arkitektforeningen København og Dansk Beton til værkbesøg i Hvidovre Strandpark.


Arkitektforeningen København og Dansk Beton sætter i år fokus på det underfundige og alsidige materiale beton. 

Hvidovre Strandpark er et unikt eksempel på, hvordan kunsten kan tænkes med som en integreret del af et større anlægsprojekt.

Helt fra idé og konceptfase og i både projekterings- og anlægsfase er projektet udviklet i tæt dialog mellem landskabsarkitekt og billedhugger.

Tilmeld dig her
Senest den 29. oktober.

Program
15:00     Fælles introduktion (Dansk Beton & Arkitektforeningen)
15:10     Introduktion af projekt af Anne Galmar, VEGA Landskab og billedhuggeren Karin Lorentzen
15:40     Besigtigelse af Strandparken
16:40     Fælles afrunding med spørgsmål
17:00     Arrangementet slutter

Hvidovre Strandpark er i forsommeren 2017 udvidet med et projekt, der er skabt i tæt samarbejde mellem VEGA landskab, som hovedansvarlig og billedhugger Karin Lorentzen. Anlægsarbejdet er udført af Hvidovre Kommunes egen anlægsafdeling, med NCC som underentreprenør. Betonelementer er støbt på Aarhus Cementvarefabrik, mens støbeforme er produceret af Odico Formworks. Hvidovre Kommunes Kunstråd har banet vejen for det særlige samarbejde, og projektet er støttet af A.P. Møllers Fond.

Da selve strandparken består af opfyld af bl.a. gammelt byggeaffald, var projektets primære udgangspunkt en støttemur, der kunne optage niveauspringet fra opfyldet i det grønne bagland til den lavereliggende sandstrand. Støttemuren er i projektet blevet til et stort skulpturelt element støbt i beton, som samtidig refererer til den oprindelige kystlinjes ’fligede’ og naturskabte geometri.

I projektet er der desuden arbejdet med strandens orientering og hældning, så sandet forbliver på stranden, mens der forhåbentlig ophobes mindre tang end tidligere. Endelig er stiforløbet i strandparken ændret, så et større areal af det grønne bagland rumligt opleves som en del af strandområdet.

Karin Lorentzen har brugt tværsnit af hvidkål som oplæg til geometrien for støttemuren, og den organiske udformning af elementerne. Støttemuren skaber med sine kurver og foldninger forskellige læ-kroge, der inviterer strandgæster til leg og ophold. På den lille skala refererer kålens geometri til kroppens anatomi, og på en større skala til det omkringliggende fjordlandskab med vandets bølgende bevægelser.

Mødested
Lodsvej 81, 2650 Hvidovre
Nærmeste s-tog er: Friheden StationType: 
Ekskursion
Dato: 
Tir, 31/10/2017
Tidspunkt: 
kl. 15-17

Kommentarer