Akademisk Arkitektforening

Kom til nytårskur i Arkitektforeningen NordjyllandNytårskur 2018 ”Sammen om arkitekturen – sammen om bykvalitet"


Traditionen tro inviterer Arkitektforeningen Nordjylland medlemmer og samarbejdsparter til nytårsbobler og fagligt input.

Nytårskuren indledes med oplæg ved filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, efterfulgt af debat ved ordstyrer Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg.

Fokus er på (by)kvalitet, i en fortætningstid, hvor væksten er koncentreret omkring de store byer:
• Hvilke satsninger er særligt vigtige i forhold til at sikre fortsat værdiskabelse i det byggede miljø, i byen og på landet?
• Hvor ser vi udfordringerne, og hvor skal vi sætte ind for at sikre kvalitet og gode bomiljøer?
• Hvordan kan vi styrke samarbejdet – om byudviklingen, arkitekturen og samspillet med developere?

Tilmelding
Der er et begrænset deltagerantal. Tilmeldingsfristen er den 28. december 2017.
Tilmeld dig her

Tid og sted
Onsdag den 3. januar 2018, kl. 16:30  - 18:00 i Musikkens Hus, Øvre Foyer.
Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg

Pris
Arrangementet er gratis.

Type: 
Debatarrangement
Dato: 
Ons, 03/01/2018
Tidspunkt: 
Kl. 16.30-18.00

Kommentarer