Akademisk Arkitektforening

RENOVATIONSBILERNE UD AF ODENSE BYMIDTE


Arkitektforeningen Østifterne og Fynske Planlæggere inviterer til arrangement om ny affaldsløsning i Odense. Odense er en by i udvikling, og mange steder i byen skyder nye boliger i vejret. For at sikre en tætbebygget levende bymidte i centrum, understøtte bylivet og gøre bymidten endnu mere attraktiv besluttede Odense Byråd i januar 2014, at der skulle etableres en underjordisk affaldsløsning (centralsug) til området ved Thomas B. Thriges Gade.


I december 2015 valgte byrådet, at udvide området med centralsug til yderligere at omfatte Odense Havn, OPUS-området og Østerbro. Centralsug er en innovativ affaldsløsning, som medvirker til at skabe et æstetisk flot byrum til gavn for ikke bare beboere og erhvervsvirksomheder i området, men for alle byens borgere og gæster.

Et centralsug-anlæg har flere fordele - det er ikke synligt i byrummet; lugtgener og uhygiejniske forhold minimeres og kørsel med tunge renovationskøretøjer begrænses. Den første del af anlægget blev indviet september 2016, og det er under fortsat udbygning.

Projektleder Michael D. Hansen og ingeniør Lone Dinesen fra Odense Renovation, som står for etablering og driften af anlægget, vil gennemgå centralsug og beskrive de designmæssige udfordringer, der har været med at få indarbejdet affaldsindkast i byrummet.

Desuden vil kommunikationsmedarbejder Dorthe Lind Christensen fortælle om udfordringen med at kommunikere en helt ny affaldsløsning til borgerne.

Der vil være en sandwich samt lidt at drikke.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anne på anram@odense.dk / 2134 1976

Se mere på www.affaldsmetro-odense.dk

Tilmelding

Alle skal tilmelde sig arrangementer på IDA’s hjemmeside.

www.IDA.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement. Alle der er medlem af en af de seks foreninger som Fynske Planlæggere sammenslutter kan oprette sig. Herefter er du oprettet som bruger, og skal blot logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement, som er angivet i vores program.

Tilmeld dig her.

Husk også at tilmelde evt. ledsager, da vi ofte bestræber os på at gøre det lidt hyggeligt med mad og drikke, og det derfor er nødvendigt at kende deltagerantallet.

Husk derfor også at melde fra igen på www.IDA.dk, hvis du skulle blive forhindret, så en anden kan få din plads.

Dato: 
Tor, 07/12/2017
Tidspunkt: 
17:00 - 19:00

Sted

Ved affaldsterminalen
Enggade 13
5000
Odense C

Kommentarer