Akademisk Arkitektforening

UDSOLGT. STEDETS ÅND - bygningsfredning i 100 år: Forelæsning 32018 markerer 100-året for bygningsfredningsloven, der blev indført i 1918 for at værne om bygningers arktiektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige værdi. Det fejrer vi med en festforelæsningsrække i tre dele arrangement sammen med arkitekt MAA Ulla Lunn.


Med festforedragsrækken 'STEDETS ÅND - bygningsfredning i 100 år' ønsker vi at sætte fokus på bygningsfredningslovens betydning. 'Genius Loci' eller 'stedets ånd' er et begreb, som alle restaureringsarkitekter må forholde sig til, når de går igang med en opgave. Bevidst eller ubevidst er det kittet bag både fredning og bevaring i den særligt danske tilgang til faget. Det er den særlige stemning, som vi sanser og registrerer, og som bliver grundlaget for at give nyt liv til det gamle.

Gennem en stribe foredrag og én paneldebat kommer vi rundt om nogle af de væsentligste fredede bygninger og restaureringer - dels ikoniske bygninger gennem tiden, dels de store omdiskuterede projekter fra de senere år. Og endelig kommer vi helt ind til det idékompleks, der ligger bag bevaringen af bygningskulturen. 

Tredje og sidste del af forelæsningsrækken sætter fokus på nogle af de restaureringsarkitekter, som dagens aktører står på skuldrene af. Her hædrer og mindes vi nogle af dem, som ikke er her mere. 


Program

  • Arkitekt MAA, bygningsinspektør og partner i Rønnow Arkitekter Camilla Løntoft Nybye fortæller om fagliheden for 25 år siden og de restaureringsarkitekter, som vi har lært af. Bliv blandt andet klogere på Engqvist, Warming, Rønnow, Exner, von Jessen, Møller, Holm og mange flere.
  • Arkitekt MAA og indehaver af Lundqvist Tegnestue Ruth Lundqvist fortæller om Søren Lundqvist og sit eget arbejde med nogle af landets væsentligste bygninger.
  • Forelæsningen afrundes med en Q&A. Der vil afslutningsvist være festtale og bobler.

 

Tilmelding: UDSOLGT
Tilmelding til festforelæsningsrækken 'STEDETS ÅND - bygningsfredning i 100 år' foregår ved at tilmelde sig forelæsningerne enkeltvis.

Ønsker du at tilmelde dig den anden festforelæsning i forelæsningsrækken om bygningsloven? Skriv til myh@arkitektforeningen.dk. Husk at skrive i mailen, at det er forelæsning 3 den 7. december, du tilmelder dig. 


Foto: Roberto Fortuna, Odense Adelige Jomfrukloster (Realdania)

Type: 
Forelæsning
Dato: 
Fre, 07/12/2018
Tidspunkt: 
kl. 14.00-17.00

Sted

Arkitektforeningen
Åbenrå
1124
København K

Kontaktperson

Kommentarer