Akademisk Arkitektforening

KALUNDBORG: Klintedalsvej 41BBygherre:
 Inge og Ditlev Bache
Arkitekt: Karina Søgaard, NOVAFORM

Dommerkomitéens udtalelse:
Villaen præmieret for den elegante funkisinspirerede arkitektur og den overbevisende tilpasning til det smukke sted ned til Kalundborg Fjord. Bygningens opdeling i to let forskudte længer og et midterparti, der åbner sig mod kysten, fremtræder som en logisk gestus til lokalitetens topografi.