Akademisk Arkitektforening

Udvælgelseskriterier og formelle adgangskrav

Formelle adgangskrav

Medlemsskab
Fagdommerne skal være medlemmer af Arkitektforeningen, med undtagelse af udenlandske arkitekter. I særlige tilfælde kan Arkitektforeningen udpege fagdommere uden arkitektuddannelse, hvis de har kompetencer, der er særligt relevante i den konkrete sag.

Erhvervserfaring
Fagdommerne skal have mindst fem års erhvervserfaring (arkitektfagligt arbejde) og skal være aktivt udøvende arkitekter inden for et eller flere af fagets fire virkeområder, dvs. projektering og rådgivning, planlægning og forvaltning, proces og produktudvikling samt forskning og formidling.

Alder
Fagdommerne må ikke være over 70 år


Udvælgelseskriterier 

1. Faglig anerkendelse og engagement

- Konkurrencer hvor man som selvstændig/partner/ledende medarbejder har vundet eller fået pris/hædrende omtale. 

- Legater/priser eller andre hædersbevisninger man har modtaget for sit faglige virke.

- Underviser- og/eller censorerfaring fra afgange ved danske eller internationale arkitektskoler.

- Udnævnelser og lignende man har opnået i kraft af sit faglige virke – f. eks formandsposter, professorater.

- Afhandlinger, projekter eller artikler i tidsskrifter og bøger om arkitektur, byplanlægning eller landskab.

- Selvstændige initiativer til eller frivilligt engagement i udviklingsprojekter eller nytænkning inden for faget.

- Tidligere erfaring som fagdommer.


2. Skriftlig faglig formidling

 - Skriftlige bidrag til konkurrenceforslag. 

- Skriftlige bidrag til konkurrenceprogrammer og -bedømmelser.

- Faglige artikler i fagblade.

- Faglige artikler og andet faglig formidling til lægfolk, fx kronikker. 

- Afhandlinger, analyser, lærebøger eller lignede faglig formidling.


3. Mundtlig faglig formidling og interessehåndtering

- Rollen som kritiker og dommer i bedømmelsesprocesser i konkurrencer og i undervisningssammenhæng. 

- Mundtlig fremlæggelser for beslutningstagere.

- Faglige oplæg og foredrag.

- Facilitering, inddragelsesprocesser og dialogmøder.
 

4. Praktisk erfaring og specialområder

- Skitserings-, projekterings-, og tilsynserfaring – herunder opgave typer og størrelser.

- Projektledelseserfaring – herunder projekteringsledelse, økonomi og styring.

- Særlige specialeområder – f. eks bæredygtighed, belysning, landskab, byplan, inddragelse eller andre særlige faglige kompetencer.