Akademisk Arkitektforening

Politik

Arkitektforeningen arbejder for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og styrke kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø.

Det indebærer at Arkitektforeningen arbejder politisk i en række sammenhænge. Vi er naturligvis partipolitisk neutrale og taler løbende med forskellige relevante politikere og organisationer. Som standsforening for knap 7000 arkitekter har Arkitektforeningen mange ressourcer at bidrage med når de politiske rammer for arkitektur – meget bredt set – bliver fastlagt.

Arkitektforeningen er bl.a. repræsenteret i en række politiske udvalg og faglige råd og nævn, udarbejder høringssvar samtidig med at Arkitektforeningen blander sig i den offentlige debat, samarbejder med andre aktører og skaber opmærksomhed via andre dagsordensskabende aktiviteter såsom seminarer, konferencer og årsdage.

Arkitektforeningen har hvert år et nyt politisk fokusområde, vi sætter på dagsordenen. I 2014 har det været velfærdsudvikling med arkitektur, design og planlægning og i 2015 er det arkitekturens potentiale for at understøtte fællesskaber og at deles. Til hvert fokusområde nedsættes en task force, hvis arbejde munder ud i en handlingsplan, som danner en del af grundlaget for Arkitektforeningens politiske arbejde med området.


Nyheder i politik

1.sep.17
Det har været en travl uge på Slotsholmen med en kavalkade af både skatte- og erhvervsudspil samt regeringens finanslovsforslag for 2018.
22.aug.17
Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Spørgsmålet om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles...
9.maj.17
Af Jesper Pagh  Direktør, Arkitektforeningen.  Bortset fra samtalepartneren minder billige boliger og enhjørninger forbløffende meget om hinanden. Begge findes tilsyneladende kun i drømme, og selvom der ikke...
5.maj.17
Indlæg publiceret på #RenoverdkAf Annette Blegvad, Vicedirektør, Arkitektforeningen
2.maj.17
Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15). Arkitektforeningen mener, at god arkitektur er tilgængelig...
2.maj.17
Energikommissionen har netop præsenteret sine anbefalinger til regeringen, der efter sommeren ventes at komme med sit oplæg til energi- og klimapolitikken for 2020-2030. Formand for kommissionen, Niels B. Christiansen,...
28.apr.17
Det bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.Jesper Pagh, direktør i...
21.mar.17
Foto - Martin Yhlen. Pallbearer på Roskilde Festival 2016
4.jan.17
Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen er blevet udpeget som medlem af et nyt Advisory Board, der skal rådgive regeringen om, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Har du særlig indblik i...