Akademisk Arkitektforening

Task forces

 

Bestyrelsen fastlægger Arkitektforeningens politikområder. 

Hvis der besluttes et nyt politikområde, nedsættes en task force. Task forcen er et hurtigt arbejdende udvalg på 6-8 MAAere. Pladserne udbydes i Arkitektforeningens nyhedsbrev, og alle kan ansøge.

Task forcens opgave er at definere Arkitektforeningens politik på området og give ideer til en konkret handlingsplan for indsatser inden for politikområdet.

Der sidder altid et bestyrelsesmedlem i en task force, og task forcen betjenes af en projektleder fra sekretariatet.
Arbejdet i task forces er frivilligt arbejde og dermed ulønnet, dog gives rejsegodtgørelse.