Akademisk Arkitektforening

"Arkitektbranchen har behov for et tilbud som +2"

I december tog arkitekt MAA Julius Kirchert afgang fra det 2-årige efteruddannelsesforløb +2. Forløbet har givet ham bedre indblik i det at drive tegnestue og arbejdet som arkitekt generelt. 

Af Cecilie Frydenlund Nielsen

Efteruddannelsesforløbet +2 giver arkitekter, der har to til fem års erfaring, mulighed for at supplerer deres arkitektfaglige kompetencer med viden om roller, ansvar, aftaleforhold og økonomi. Julius Kirchert, der arbejder på den hollandske tegnestue MVRDV, er én af de arkitekter, der meldte sig til +2 pilotholdet i begyndelsen af 2016. 

Efter fire år på arbejdsmarkedet har +2 givet ham bedre indsigt i byggeriets processer og automatismer, der gør det nemmere at agerer i de forskellige faser - specielt når man som Julius Kirchert arbejder på flere projekter i forskellige faser.

"Forløbet har givet en meget relevant og kronologisk gennemgang af alle byggeriets faser, parter og processer. Vi har fået et grundigt indblik i en lang række emner og udfordringer, der ikke berøres på arkitektuddannelsen, men som man ofte møder som praktiserende arkitekt," fortæller Julius Kirchert.

Han påpeger, at en af de ting, der gjorde +2 interessant for ham var ambitionen om at lave et dansk alternativ til det kendte RIBA efteruddannelsessystem:

"I 2015 indførte man en lignende obligatorisk 2-årig erfaringsperiode i Holland. Og jeg ved fra kolleger, at der er lignende krav i lande som eksempelvis Tyskland og Italien. Jeg tror, at det er helt rigtig set, at vi også i Danmark har behov for et tilbud som +2".

Indblik i det danske marked
Indtil nu er Julius Kirchert den eneste arkitekt ansat i udlandet, der deltager på +2. På grund af fleksibiliteten i at kunne følge uddannelsen både i København og Aarhus er det trods den lange rejse frem og tilbage lykkes ham at følge samtlige undervisningsdage i forløbet. 

Selvom arbejdsgangene kan være anderledes for en udenlandsk arkitektvirksomhed, har forløbet vist sig at være meget relevant for både Julius Kirchert selv og hele tegnestuen.

"Det har givet mig mulighed for at lære mere om specielt det danske marked og det at være arkitekt i Danmark. Meget af den viden er i høj grad også brugbar internationalt," siger Julius Kirchert og fortsætter:

"Derudover har opgaverne undervejs givet mig en legitim grund til at gå til personer på min tegnestue, som jeg ikke har daglig kontakt med og dermed også givet mig en interessant indsigt i min egen arbejdsplads. Den form for sparring, tror jeg, er relativ unik på en stor international tegnestue".

Gennem de sidste fem år har MVRDV oplevet en massiv vækst med et stigende antal projekter over hele verden. Partner og direktør Jakob van Rijs forklarer, at det er væsentligt for tegnestuen at holde sig opdateret i de lande, hvor de har projekter. Og det kan blandt andet ske gennem efteruddannelse og professionalisering:

"Vi sigter mod at have projektledere, der har en kulturel og lokal forståelse for de enkelte markeder. Projekterne bliver mere og mere komplekse, og derfor har vi stor fokus på at uddanne vores medarbejdere til at kunne håndtere komplisiteten. Julius spiller en stor rolle i forhold til at professionalisere vores skandinaviske team, og +2 giver indblik i krav og byggeprocesser på det danske marked, der bidrager til vores arbejde med både ingangværende og nye projekter" (oversat fra engelsk).

Stor faglig spændvidde
På +2 uddannelsen bliver deltagerne undervist i en bred vifte af emner, der omhandler byggeriets parter og processer set fra forskellige aktørers synspunkter. Forløbet er bygget op af en blanding af undervisning, selvstudie, opgaver og gruppearbejde.

Under hele det 2-årige forløb har deltagerne tilknyttet en mentor fra deres egen tegnestue. På MVRDV har partner Fokke Moerel fulgt Julius Kirchert som mentor for en del af uddannelsesforløbet:

"Det har været interessant at følge Julius på sidelinjen som mentor for en del af processen. +2 er en faglig bred uddannelse, der bidrager med vigtige indsigter for både Julius og virksomheden, og vi vil helt sikkert anbefale uddannelsen," fortæller han. 


+2 uddannelsen foregår på arkitektskolerne i København og Aarhus. Uddannelsesforløbet udbydes i et samarbejde mellem Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, FAOD, KADK og Arkitektskolen Aarhus. Der starter nye hold i februar 2019, og der er tilmeldingsfrist fredag den 19. december.


Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at tilmelde dig kurset, så skriv til jb@arkitektforeningen.dk

Læs mere om indhold og tilmelding her.


Kommentarer