Akademisk Arkitektforening

Arkitektur på dagsordenen op til kommunalvalget


 

I Arkitektforeningen vil vi sætte fokus på væsentligheden af kommunale arkitekturpolitikker frem til efterårets kommunalvalg. Det er Arkitektforeningens klare holdning, at alle kommuner skal være forpligtiget til at udarbejde en arkitekturpolitik. 

Det kræver politisk mod og prioritering at tænke både bæredygtigt og langsigtet i en krisetid. En nedfældet arkitekturpolitik er en øvelse i at prioritere. Når den enkelte kommunalbestyrelse sætter sig ned og forholder sig ansvarligt til arkitekturen og aktivt formulerer, hvad den vil, så vil det styrke forankringen af arkitektonisk værdi i det daglige politiske arbejde. 

Brugerinddragelse
I Fredensborg er ønsket om en kommunal arkitekturpolitik allerede et væsentligt element i den kommunale valgkamp. I den lokale avis diskuterer borgere, politikere og arkitekter maa, hvordan en kommunal arkitekturpolitik skal se ud. Der er mange holdninger i spil, men der er bred enighed om, at borgerne skal inddrages i udformningen af politikken. Det kan Arkitektforeningen kun bakke op om, da en lokal forankring er helt central, hvis politikken skal blive en succes.

Hvad skal der bygges i Viborg?
Også i Viborg kommune er der politisk parathed til at udforme en kommunal arkitekturpolitik og lokalpolitikerne vil bruge efterårets valgkamp til at debattere udformningen af den konkrete politik. Som formand for teknisk udvalg i Viborg, Johannes Vesterby (V), siger i Viborg Stifts Folkeblad:

»Det kunne være et godt værktøj med en politik for, hvilken arkitektur vi overordnet ønsker hvor i selve Viborg by. Vi har oplevet flere gange, at der ikke rigtigt er en plan for, hvad vi kan bygge hvor.”

Hvorfor har vi brug for kommunale arkitekturpolitikker?
I Arkitektforeningen er det en politisk mærkesag, at arkitekturpolitikker skal implementeres i alle 98 kommuner. 

Direktør Jane Sandberg siger:
”Arkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Det er alt for vigtigt et politikområde til, at vi kan lade tilfældighederne råde, for så bliver vores byrum, kulturlandskaber og det åbne land kulturelt forarmet. Og hele Danmark bliver økonomisk forarmet. For arkitektur skaber kulturel udvikling og samhørighed og arkitektur skaber økonomisk vækst.” 

Arkitektfagligheden skal i spil op til kommunalvalget
Arkitektforeningen vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage aktivt i den politiske debat frem til kommunalvalget om den fysiske udformning af vores byer og landskaber.

Hvis du har brug for inspiration til, hvordan du kan deltage i den offentlige debat i dit lokalområde, er du velkommen til at kontakte kommunikationsrådgiver Karen Dyssel på kad@arkitektforeningen.dk

Kommentarer