Akademisk Arkitektforening

Design bedre hospitalerDe næste år byder på en række store hospitalsbyggerier i Danmark. Der er allerede flere store konkurrencer i gang, og over de næste ti år vil mange  flere finde sted. Derfor udbyder Arkitektforeningen et helt nyt og yderst aktuelt kursus i hospitalsarkitektur, der finder sted i Aarhus og København.

Det nye kursus i om hospitalsarkitektur ruster arkitekter, ingeniører og konstruktører til at designe de bedste hospitaler med udgangspunkt i den nyeste forskning og viden på området. Kurset tager fat på alt fra grundlæggende historik og idégrundlag til hvilken rolle planlægning og design af de fysiske rammer på et hospital har for patienten, de pårørende og personalet. Undervisningen vil også handle om de mange komplekse problemstillinger der er forbundet med brugerinddragelsesprocesser blandt borgere, politikere og sundhedspersonalet.

Blandt underviserne er:
Lars Botin, MA i kunsthistorie og PhD i kunst teknologi og videnskab, Adjunkt, Aalborg Universitet
Tom Danielsen, Arkitekt MAA, Partner, Arkitektfirmaet C.F. Møller
Henrik Praetorius, Cand.polit., Chefkonsulent, Lohfert og Lohfert A/S
Niels Mortensen, Cand. polit, Projektdirektør, Nyt OUH
Peter Noyé, Civilingeniør, Fagchef, NIRAS A/S
Mette Blicher Folmer, Arkitekt MAA, PhDstud, Aalborg Universitet
Mikkel A. Thomassen, Cand.scient.soc., Partner, Smith
Ole Vestergaard Poulsen, Industriel Designer, Centerchef Region Syddanmarks Innovationscenter

Kursusstart København: 8. februar. KURSET ER OVERTEGNET.
Kursusstart Århus: 9. maj. Tilmeld dig her


Kurset er fordelt på 4 undervisningsdage:

Dag 1:
Hospitalsarkitektur – en introduktion:
Introduktion til dansk hospitalsarkitektur set i et samfundsmæssigt, historisk og filosofisk perspektiv frem til Regionernes strukturplan fra 2007.


Arbejdsprocessen – de mange faser:
Gennem to cases – et nybyggeri og en om/tilbygning - præsenteres to byggeforløb. De gennemgås i over-sigtsform inddelt i byggeriets forskellige faser. Kursisten introduceres her i gennem til hospitalsbyggeriets omfattende og komplekse processer på et overordnet niveau.


Dag 2:
Funktioner og logistik – det effektive hospital:
Velfungerende logistik er med til at skabe gode patientforløb, hvor patienten får den rette udredning og den rette behandling til rette tid.


Fleksibilitet, generalitet og elasticitet – hospitalet i konstant transformation:
Der fokuseres på hospitalet som en bygningsmasse med en livscyklus, hvor der fortløbende sker nedrivning, ombygn¬ing og tilbygning. Fleksibilitet, generalitet og elasticitet er derfor vigtige parametre at indarbejde i bygningen, når man ønsker, at hospitalet skal kunne imødekomme fremtidige krav.


Dag 3:
Bæredygtighed – fokus på energi og miljø:
Netop hospitalerne er storforbrugere af energi, der anvendes på køling, opvarmning, ventilation, lys og behandlingsudstyr. Dagen giver en introduktion bæredygtighed i hospitalsbyggeri, med særligt fokus på energi og miljø.


Helende arkitektur – forskning, evidensbaseret design, stress og perceptionsteori:
Dagen giver viden om seneste forskning inden for hospitalsarkitektur og om, hvordan man kan anvende forskningen i praksis og dermed skabe bedre designløsninger, der understøtter patienternes helingsforløb.


Dag 4:
Brugerinddragelse – Behovsafdækning og strategisk kommunikation:
Kursets sidste dag tager udgangspunkt i den kompleksitet, der kendetegner hospitalsbyggeri: mange og forskel¬ligartede brugere og interessenter er involverede og de politiske beslutningsforløb trækker ofte i langdrag.

Foto: Typisk sengestue på dansk hospital - Wikimedia Commons

 

Kommentarer