Akademisk Arkitektforening

Fællesskab i forandringTænk hvis vores danske byer ikke var opdelt i tydelige sociale grupperinger, men i stedet var inkluderende byer med plads til alle? Det er visionen for tænketanken Byen 2025, der netop har afleveret sine anbefalinger til minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.


Arkitektforeningens direktør Jane Sandberg er medlem af tænketanken og er glad for den endelige rapport.

Plads til alle
”Tænketankens visioner ligger helt i tråd med Arkitektforeningens arbejde for at skabe danske byer, der er inkluderende, åbne og tilgængelige. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i arbejdet med rapporten er blevet enige om, at den gode by er der, hvor der er plads til alle på tværs af boligkvarterer og bydele. 

Byen skal skabe sociale sammenhænge og være imødekommende for alle, og det skal være nemt og attraktivt at være en del af byen og indgå i fællesskaber. Jeg gik ind i tænketankens arbejde for at holde fokus på, at det er fremsynede og fællesskabsbevidste arkitekter, designere og planlæggere, der skaber de fysiske rammer for fællesskab i vores byer.

Derfor er jeg glad for, at en af vores helt centrale anbefalinger lyder på at udskrive en konkurrence om nye fællesskabsboliger, der styrker fællesskabet i et boligområde uden at lukke for den resterende bydel," siger Jane Sandberg.

Tiltrængt debat
Det er tænketankens mål, at dens arbejde vil bidrage til debat og anspore til, at der på alle niveauer i samfundet tages hånd om byernes udfordringer for at styrke og udvikle den danske tradition for fællesskab i byen.

"Jeg er meget tilfreds med, at vores arbejde i tænketanken allerede har sparket gang i en yderst tiltrængt politisk debat om, hvordan vi sikrer sammenhængskraften i vores byer.

Nu bliver det så spændende at se, om debatten afføder reelle politiske forandringer. I Arkitektforeningen vil vi i hvert fald holde politikerne på sporet, så rapporten ikke blot ender som endnu en stak papirer i bunken”, siger Jane Sandberg.

Velfærdssamfundets essens
”Det er den helt essentielle sociale kontakt mellem borgerne i velfærdssamfundet, der er på spil, for hvis vi ikke kender hinanden på tværs af sociale skel, mister vi fundamentet for vores samfundsmodel”, siger Jane Sandberg og fortsætter:

”Byplanlægning og fokus på arkitektur af høj kvalitet er helt centrale værktøjer i kampen for at sikre sammenhængskraften. Derfor har vi i år i Arkitektforeningen fokus på arkitektur og velfærd for netop at gøre offentligheden opmærksom på, at arkitekter ikke blot var medskabere af velfærdssamfundet, men også er faggruppen, der skal fremtidssikre det”.

Læs hele tænketankens rapport her

Læs Jane Sandbergs kronik om arkitektur og fællesskab i Information

 

Foto: Strøget i København - Wikimedia CommonsKommentarer