Akademisk Arkitektforening

Forvandlingsagent i Grønningen


Centralt i Aarhus ligger det almene boligområde Grønningen. Høje boligblokke omslutter her et stort grønt fællesareal og gør området til et klassisk billede på modernistisk arkitektur. Lige så klassisk er den velkendte problematik med store øde fællesarealer, der ikke virker efter hensigten. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at blive ved med at være.


Reportage af arkitekt MAA Julia Knipschildt

Det synes at være budskabet at fra Niras, der på Arkitekturens Dag inviterede skoleelever og studerende til at deltage i arrangementet “Forvandlingsagent for en dag”, hvor de skulle agere forvandlingsagenter for området i og omkring Grønningen.

Ved hjælp af værktøjer fra beboerinddragelsesprocesser blev deltagerne ledt igennem dagen, der både bød på områdeanalyse, idéudvikling og modelværksted.
En af tankerne bag at invitere skoleelever og studerende indenfor på denne dag, var bl.a. at indvie og udfordre dem “...til aktivt at deltage i nogle af de alternative kortlægnings- og analysemetoder, som i dag benyttes i forbindelse med omdannelsen af almene boligområder”, som chefkonsulent hos Niras og ansvarlig for workshoppen, Mette Lise Ginnerup, udtrykker det. Hvor vil du kysse kæresten?
Med spørgsmål som: “Hvor vil du helst sidde og læse en bog/kysse din kæreste/holde en fest?” blev deltagerne sendt ud i området i mindre grupper for at opdage skjulte potentialer.

De studerende, der deltog på dagen, var blandt andet arkitektstuderende fra Arkitektskolen Aarhus, hvis opgave det var, at introducere de yngre elever til en måde at sætte ord på oplevelsen af arkitekturen ved at stille sig selv spørgsmål som:

- hvordan fungerer stedet?
- hvordan ser der ud? og
- hvordan føles det?

Spørgsmålene satte gang i en refleksion over positive og negative træk ved området, med udgangspunkt i hver enkel deltagers egne personlige præferencer. På denne måde kunne alle være med.

Roterende køkken, udkigstårn og bar
Tilbage på værkstedet bredte et stort kort over området sig ud over det meste af gulvet. Her blev potentielle steder, der kunne tænkes at danne ramme for nye fællesarealer, udpeget.

Efter et kort oplæg med introduktion til midlertidig arkitektur, var tiden nu inde til at få sat form på dette nye fællesareal. Der blev opfordret til at tænke “ud af boksen” og idéerne var da også mange, da modelværkstedet endelig gik i gang.

Eleverne præsenterede blandt andet et bud på, hvordan stedets placering på en bakketop kunne udnyttes gennem et udkigstårn. Et andet forslag lød på at omdanne et eksisterende skur til en bar med udendørsservering.

Samtidig vandt overraskende indslag som et roterende køkken i flere etager og en transparent afskærmning, der samtidig fungerer som akvariet, indpas iblandt de mange forslag. Man kan derfor spørge sig selv, om det ikke var skoleeleverne der denne dag fik vist arkitekterne hvordan man “tænker ud af boksen”?

Efter en lang dag ser Laura Fabricius Trangeled Kristensen fra 8.klasse på Lisbjergskolen tilbage på, hvad hun mener ”har været en rigtig spændende, sjov og hyggelig dag.” Samtidig ser det ud  til, at dagens værktøjer har virket efter hensigten:

”Jeg er rigtig glad for, at vi blev sendt ud i området, fordi man kunne se alle de små og store detaljer. Det, at man ikke bare så det på et kort, men med ens egne øjne”, udtaler hun om dagens områdeanalyse.

Kommentarer