Akademisk Arkitektforening

Grønt EU-formandskab


Den 1. januar 2010 overtog Danmark formandskabet for Rådet for den Europæiske Union fra Polen. Energieffektivisering og et grønt Europa er blandt sagerne på dagsordenen.

Af Martin Yhlen

Grøn agenda
Foruden at drive forhandlingerne for EUs budget 2014-2020 er en af regeringens helt store ambitioner at sætte den grønne omstilling langt højere op på dagsordenen i EU. Det gælder især den europæisk energipolitik frem mod 2050, som skal sikre en forbedret energieffektivitet og øget anvendelse af vedvarende energi.

Læs mere om det danske formandskab og formandskabets prioriteter

Direktiv for energieffektivisering
For arkitektstanden og Arkitektforeningens medlemmer er særligt formanskabets arbejde og ambitionen om at færdiggøre Kommissionens direktivforslag om energieffektivitet interessant.

For at opnå målet om sænke energiforbruget med 20% i 2020 fremlagde Kommissionen i sommeren 2011, ud fra devisen at den billigste energi er den der ikke bruges, et direktivforslag, der skal øge energieffektiviteten og få medlemsstaterne til at intensivere deres indsats inden for dette område.

Forslaget søger at udnytte energien mere effektivt i alle energikædens led – fra energiomdannelse til distribution til den endelige forbruger. Direktivet stiller således forskellige krav til energieffektiviseringer inden for en række områder, herunder krav og normer for bygningers energieffektivitet, krav til offentlige indkøb, effektivitet i energiproduktionen samt øget information til forbrugerne. 

Martin Yhlen

 

Kommentarer