Akademisk Arkitektforening

HER ER DE NOMINEREDE TIL ÅRETS ARNE 2018

Den 26. januar afslører Arkitektforeningen København, hvem der løber med arkitekturprisen Årets Arne.

Nordhavns markante vartegn The Silo, det poetiske landskabsværk i Hvidovre Strandpark og Københavns nye rekreative byskov på Selinevej er blot nogle af de arkitektoniske projekter, der kan løbe med den eftertragtede arkitekturpris Årets Arne. 

Arkitektforeningens lokalafdeling i København har netop løftet sløret for de 10 nominerede til de to arkitekturpriser Store Arne og Lille Arne, der er opkaldt efter den danske arkitekt Arne Jakobsen. 

Vinderne afsløres traditionen tro ved Arkitektforeningen Københavns nytårskur d. 26. januar 2018.

De fem nominerede til årets Store Arne 2018 


Foto: Karin Lorentzen

Hvidovre Strandpark 
VEGA Landskab i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen
Bygherre: Hvidovre Kommune

Hvidovre Strandpark af VEGA Landskab favner med stor præcision og kunstnerisk indlevelse, såvel stedets som kroppens skala, og besvarer på raffineret vis programmets praktiske udfordringer med følsom hensyntagen til strandparkens egenart.

Projektet omfatter en væsentlig udvidelse af strandengen med et nyt stiforløb der samler det grønne bagland med strandområdet. På kanten mellem eng og sand introduceres en ny geometri, en sekvens af skulpturelle betonelementer, udformet i tæt samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen.

Terrænkantens organiske aftegning beskytter baglandet mod udvaskning, alt imens den formidler niveauspringet mellem strandeng og sandstrand, og skaber nye rum for gæsternes ophold. 

Hvidovre Strandpark nomineres for sit enkle og poetiske greb, i et værk der forbilledligt forener kunst og arkitektur, stedets og kroppens skala.Foto: Jens Lindhe

Axel Towers
Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Bygherre: ATP Ejendomme, PFA Pension og Industriens Pension

Axel Towers af Lundgaard & Tranberg har et spektakulært præg over sig, hvor nyt og gammelt underbygger hinandens fortælling. Den skulpturelle og markante bygningsstruktur medierer mellem stedets kontraster og demonstrerer et rumligt overskud, til glæde for Københavnerne, byens besøgende og bygningens brugere.

Axel Towers kompositoriske hovedgreb, med fem sammenvoksede cirkulære volumener, i varierende højder fra 28 – 61 m, refererer til såvel Københavns historiske voldanlæg, som kvarterets meget sammensatte skala og formsprog. 

Disponeringen af bygningens publikumsrettede funktioner og proportionering af trapperum, byhaver og facader er udført med henblik på at skabe nye byrum og forløb.

Axel Towers af Lundgaard & Tranberg nomineres for at skabe et markant og generøst projekt mellem Vesterbro og den indre by, på Københavns tidligere vestlige vold.  


Copenhagen Plan Science Centre Det biovidenskabelige fakultet
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Bygherre: Bygningsstyrelsen

Det nye CPSC af Lundgaard & Tranberg, en udvidelse til Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussens bygninger mod Bülowsvej, viser vellykket hvordan et teknologitungt program ikke bare kan forenes, men ligefrem blomstre i mødet med en imødekommende og samvittighedsfuld arkitektur.

Udbygningen, der udgør første etape af helhedsplanen, fremstår som en organisk cellestruktur, der vokser frem fra Højhuset - den eksisterende betonbygning fra ’71. Udadtil henter glasfacaden referencer i højhusets horisontale og vertikale linjer, indadtil fremstår CPSC med et inviterende atrium, udsmykket med en elegant udformet spindeltrappe der forbinder etagerne.

Cellemotivet går igen i såvel bygningens indre kerner og ovenlys, som det fremskudte auditorium, der som en ny struktur skubber sig fri af anlægget. Langs Bülowsvej åbner grønne opholdsarealer op for fakultets forunderlige univers, som en inspirerende gestus til byen. 

CPSC af Lundgaard & Tranberg nomineres for et værk der prioriterer mødet mellem krop og komposition, forsker og studerende, værk og kontekst.


Kanonhuset
Entasis
Bygherre: Familien Cold og Entasis

Kanonhuset af Entasis Arkitekter fortætter og forfiner Århusgade-kvarterets byplan, og indskriver sig med stor overbevisning og omhu i krydsrummet mellem værkstedsbygninger og nybyggeri.

Værket er opført som en moderne købmandsgård, med tegnestuen som produktionsapparat i stueetagen, og boliger til flere generationer herover. Arkitekt og bygherre er den samme, og disposition, materialevalg og byggemetoder er studeret i forhold til egen økonomi og arkitektoniske idealer.

Er det nemmere at være bygherre selv? Ja, fristes man til at sige, når man bevæger sig i og omkring bygningen. I hvert fald er meget lykkedes, og sædvanlige byggeteknikker er udfordret til fordel for egne fornemmelser for rum og stoflighed, hver gang til den arkitektoniske helheds fordel.

Projektet besidder et spektakulært præg, uden at råbe, og nomineres for at forholde sig til omgivelserne, programmet og detaljen, uden at gå på kompromis med sanseligheden.


Foto: Rasmus Hjortshøj- COAST

The Silo
COBE
Bygherre: Klaus Kastbjerg og NRE Danmark

Med The Silo af COBE har bydelen Nordhavn ikke alene fået et vartegn der relaterer sig til Nordhavns identitet, men også en boligmasse helt udenfor det sædvanlige. 

I The Silo er de tidligere kornmagasiner nedbrudt, der er indlagt etagedæk og der er arbejdet med rumhøjder, lysindtag og udsigter. Boligerne har forskellige størrelser og skaber usædvanlige rumoplevelser, hvor meget af det ”rå” look fra bygningens oprindelige formål er bevaret. The Silo inviterer generøst offentligheden indenfor i den tidligere industribygning, ved restauranten der er placeret på øverste etage.

The Silo nomineres for være et meget rumligt værk, der forbinder nutid og fortid, lethed og tynge og viser en helt ny måde at forstå facader på.

De fem nominerede til årets Lille Arne 2018 erTegnestuen Urban Power

Tegnestuen Urban Power nomineres for deres visionære tilgang til urban transformation, og for at bruge arkitekturen som et konstruktivt virkemiddel i den politiske debat om hovedstadens udvikling, heriblandt projekterne NordhaleØen, B&W Kollegiet og Kalvebodstriben. 

Tegnestuen Urban Power er tidligere kendt under navnet BCVA.


Foto: Københavns Kommune


Byskoven ved Københavns Kommune

Byskoven nomineres for at give hovedstaden et nyt rekreativt udflugtsmål, der giver Københavnerne mulighed for at plukke blomster, bær, frugter og nødder. Byskoven skal foruden Copenhagen Food Forest blandt andet rumme en egeskov, en rosen- og æbleskov og områder der skal vokse til ved naturlig tilgroning. Der er på hele skovens vej mod store træer fokus på midlertidige oplevelser som for eksempel blomstrende enge og små stier.
 
Byskoven er blevet til i samarbejde med borgere og konsulenter fra Københavns Universitet, sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.


Byskoven vil på sigt indgå i et samlet skovareal på 14 hektar. Skoven plantes på Selinevej, Amager i løbet af 2018 og 2019
 Foreningen Kulturtårnet


Foreningen Kulturtårnet nomineres for transformation og indretning af offentligt kulturhus, i et af Kaj Gottloebs fredede brotårne på Knippelsbro. Med projektet kan Kulturtårnet, 80 år efter brotårnenes tilblivelse i B&W værftet, give byens borgere og gæster adgang til et ikonisk byrum.

Kulturtårnet er indrettet i samarbejde med DSA ARK STUDIO.

Projektet er støttet af Realdania og Københavns Kommune.


Lejerbo

Lejerbo nomineres for at konkretisere deres bygherrestrategi om at skabe rum for liv og god arkitektur, ved at prioritere det arkitektoniske udsagn og rumlig kvalitet, senest ved opførelse af almennyttige familieboliger på Dortheavej i Københavns nordvest kvarter. 

Lejerbo er en almen administrationsorganisation stiftet i 1944. 

Almenboligerne på Dortheavej er tegnet af tegnestuen BIG.
Bevæg Byen! ved Bettina Lamm, Anne Wagner og Laura Winge


Forskningsprojekt og co-design initiativ Bevæg Byen! nomineres for at inddrage byens børn i fagets metoder og omsætte lokale ideer til levende byrum i Sydhavnen i København. 

Bevæg Byen! er et samarbejde mellem tre forskningsinstitutioner KU, SDU og KADK. Projektet er støttet af Trygfonden, LOA og Områdefornyelsen Sydhavnen. Byggeselskabet Maj har bidraget til udførelsen.

FAKTA
Årets Arne Award blev indstiftet i 2007 af Arkitektforeningens Lokalafdeling København, som også er jury. Prisen er en statuette i akryl, præget med arkitekten Arne Jacobsens ansigt.

Hovedprisen, Store Arne, tildeles såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn i det forgangne år. Lille Arne gives til initiativer, realiserede og ikke-realiserede projekter og nytænkende ideer, som har skabt debat eller gjort en forskel for faget. 

Ethvert medlem af Arkitektforeningen har kunnet indstille til Arne-prisen. Juryen, der er består af den lokale ledelse i Arkitektforeningen København, har udvalgt fem kandidater til hver af de to priser. 

For opsætning af interviews eller yderligere billedmateriale kontakt:

Marco Berenthz| leder af Arkitektforeningens Lokalafdeling, København| 
E-mail: marco@norroen.dk  

Kommentarer