Akademisk Arkitektforening

Her er de nominerede til Årets Store Arne og Lille Arne 2017

Arkitektforeningen København har netop offentliggjort listen over de nominerede til de to arkitekturpriser, der for 10. gang skal uddeles i hovedstaden. Vinderne afsløres den 27. januar ved Arkitektforeningen Københavns nytårskur.

Arkitektforeningen København uddeler hvert år arkitekturpriserne; Store Arne og Lille Arne. Hovedprisen, Store Arne gives til såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn i det forgangne år, mens Lille Arne gives til initiativer, realiserede og ikke-realiserede projekter og nytænkende ideer, som har skabt debat eller gjort en forskel for faget.

Ethvert medlem af Arkitektforeningen har kunnet indstille til Arne-prisen. Juryen, der er består af den lokale ledelse i Arkitektforeningen København, har på den baggrund nomineret fem kanidater til hver af de to priser. Se de nominerede og læs begrundelserne neden for. 

De fem nominerede til årets Store Arne 2017
Forskerboligen Carlsberg – Praksis Arkitekter
Forskerboligerne af Praksis Arkitekter nomineres for at sit smukke arkitektoniske greb, hvor nyt og gammelt, kontekstualisering og nytænking understøtter hinandens fortælling.

3.200 m2 skulle indeholde 22 varierende boligtyper samt udstillingsfaciliteter i stueetagen. Forslaget blev i dommerkomiteens betænkning beskrevet som ’absolut bedste forslag’ og attraktiv hjørnesten for J. C Jacobsens Have og ’inspiration for kommende arkitekters arbejde med byhusene i skabelsen af Carlsberg By’.

Med forskerboligerne får topforsker fra hele verden et hjem, der arkitekturens svar på forskningens værdi for samfundet - ydmyg og visionær ift. sin kontekst. I kraft sit materialevalg og sin høje detaljering rummer boligerne af sanselighed, som du ikke kan undgå at opleve, når du nærmer bygningen, bevæger dig op af trappeopgangen eller står på altanen og kigger mod J. C Jacobsens Have.
KU.BE Kultur-og bevægelseshuset – MVRDV, Adept og SLA
KU.BE af MVRDV, Adept og SLA Landskabsarkitekter nomineres for at være et meget rummeligt mødested, der forbinder funktionalitet og bæredygtighed med leg, fordybelse og eksperimentet.

KU.BE er resultat af en åben projektkonkurrence i to faser med 46 teams i den første runde og tre teams i den anden runde. Vinderteamet var hollandske MVRDV og danske Adept. I konkurrencen var ønsket at skabe ’et rum for alle’ i Flintholm-området.  Med KU.BE får området et 3800 m2 stort mødested på tværs af generationer, hvor sundhed, bevægelse, kunst og kultur samles under samme tag.

Frem for at være organiseret i rum, er KU.BE organiseret i zoner og mellemrum med hver deres funktion og muligheder: Café, Zen, Performance, Puls, Bibliotek, Iværksættermiljø, Legeområde og Administration.

KU.BE er et åbent hus, hvor haven flyder ind i huset og bliver til klatrebakken og scenen kan åbnes mod haven. Et sted, hvor du kan få et glimt af en zone, før du træder ind i den – og kan kigge tilbage på, det sted du kom fra. Kort sagt, et hus der overrasker. Med KU.BE får et tidligere lidt overset område et levende hus, en indendørs legeplads og attraktion: Et sted, hvor man mødes til at lave lektier, spise aftensmad, motionere eller tage på søndagsudflugt med børn eller børnebørn.
 


Mærsk Bygningen, Udvidelse af Panum-komplekset – C.F. Møller
Udvidelsen af Panum af C.F. Møller Arkitekter nomineres for at være et meget generøst og spektakulært værk, der forener kompleksitet og enkelhed, nutid og fortid og giver københavnerne et nyt vartegn og en ny park.

Mærsk Bygningen ligger ved siden af det eksisterende Panum med front mod Blegdamsvej og rejser sig med sine 15 etager i en klar og aflæselig form. Som et træ har sit rodnet hviler tårnet på en række mindre bygninger, der rummer de fælles funktioner: auditorier, undervisningsrum og kantine samt show-lab, konferencerum og bogcafé og boghandel. Den mest markante del af rodnettet er det store forskertorv, der bliver Panums nye sociale koblingspunkt. Torvet formidler hovedindgangen, fungerer som kompleksets væsentligste sociale samlingssted og kobler alle funktioner mellem det nye og det eksisterende Panum.

Udvidelsen af Panum-komplekset danner en tiltrængt opblødning og overgang mellem det gamle maskinelle Panum kompleks og beboelsesbyen Nørrebro, samtidig med at – facaden som en organisme – vil være konstant foranderlig qua sine mobile kobbervinger og skifte karakter i samspil med lys og vejr. Panumudvidelsen demonstrerer hvordan arkitektur kan forene æstetik, poesi, ny teknologi og bæredygtighed med placemaking.
 P-hus Lüders med Konditaget Lüders – jaja architects 
P-hus Lüders af jaja architects nomineres for at sin innovative programmatiske tilgang -  fra det traditionelt monofunktionelle og lukkede parkeringshus mod et hus, som styrker kvarterets identitet og bidrager aktivt til bylivet.

P-hus Lüders er resultat af en inviteret konkurrence med jaja architects som vinder og NORD Architects og Active City Transformation som andre deltagende tegnestuer. Opgaven var at skabe et p-hus med plads til 500 biler samt butikker og nærgenbrugsstation, samtidig med at styrke områdets grønne identitet og byliv.

Som en rød løber leder trappen af det røde p-hus den motionerende eller nysgerrige op fra gadeplan mod byrummet på taget. Ligesom tagfladen bidrager facaden til bymiljøet, hvis røde farve referer til de røde byggerier i Århuskvarteret, mens facadens transparens og dybde med perforeringer og plantekasser byder på oplevelser for den forbipasserende eller motionisten samt styrker Århusgadekvarterets grønne karakter.

Med P-hus Lüders har Nordhavnkvarteret og Københavnerne fået et nyt urbant mødested i 24 meters højde, hvor du kan træne, nyde udsigten eller aftensolen mellem tagene eller blot få et sus i maven.
Restaureringen af PHs eget hus – Drachmann Arkitekter og Realdania By & Byg
Drachmann Arkitekter og Realdania By & Byg nomineres for restaureringen af Poul Henningens eget hus, for at have skabt ’et skoleeksempel på, hvordan man kan optimere, og ikke mindst energiforbedre et funktionalistisk hus uden at gå på kompromis med den historiske arkitektur’ (Realdania Byg, 2016).

Huset blev opført på en stejl bakke i 11 niveauer af Poul Henningsen i samarbejde med Arkitekt Viggo Møller-Jensen til sig selv og sin familie på Brogårdsvej 72 i Gentofte i 1937. PH valgte industrielle byggematerialer og standardvarer: Præfabrikerede betonblokke, tagpap og industrielle jernvinduer. De industrielle materialer blev hverken forsøgt skjult eller pyntet og farver og materialer var ens i alle typer af rum, fx mønjerødt armatur og samme røde flise overalt.

Planløsningen skabt en ny måde at bo på for hele familien på med gennemkig, åbne forbindelser og stuen og spisestuen ”allemands- og ingenmandsland”.

Restaureringen af PHs eget hus forbinder kulturarv med fremtidssikring: Den fastholder husets arkitektoniske kvaliteter og viser hvordan en nødvendig gennemgribende energirenovering kan kombineres med en nænsom istandsættelse, så der skabes en balance mellem brug og bevaring og huset igen kan blive et hjem for kommende familier.
 

De 5 nominerede til Årets Lille Arne
Absalon af Initiator Lennart Lajboschitz og det kreative team bag projektet: Arkitekterne Arcgency v/ Simon Vinzent og Mads Møller i samarbejde med arkitekt MAA Allan Lyth, kunstner Tal R og lysdesigner Marianne Tuxen.

Absalon nomineres for at have givet Københavnerne en ny fælles dagligstue. Absalon er byens nye folkehus i en 1.300m2 store kirke på Sønder Boulevard. Et generøst initiativ af grundlæggeren af Tiger-forretningerne Lennart Lajboschitz, der købte kirken i 2014 efter daværende kultur- og kirkeminister Marianne Jelved (R) havde truffet beslutningen om at nedlægge fem københavnske folkekirker. Kirkerummet blev totalrenoveret af Arcgency i samarbejde med arkitekt MAA Allan Lyth, dens interiør og farvesætning er designet af kunstneren Tal R og lyssætningen samt specialdesignede lysekroner er udviklet af lysdesigner, industriel designer og arkitekt Marianne Tuxen.

Sidenhen er Absalon blevet til stedet, hvor du kan møde din nabo, hænge ud med dine venner, spise aftensmad for en 50’er, dyrke yoga, spille banko, bordtennis, skak eller komme til loppemarkedet.

Absalon er et sted, der giver noget til byen, samtidig med at det viser hvordan kirkernes smukke rammer kan danne en ny ramme om et møde på tværs af generationer i en tid, hvor flere og flere melder sig ude af folkekirken.
Cykelparkeringen & Byrum København H af Juul Frost Arkitekter

Cykelparkering & Byrum ved Københavns Hovedbanegård nomineres for den debat, den har sat i gang.

København er kendt som ’Verdens Bedste Cykelby’ og forsat at blive det, har Københavns Kommune bedt Juul Frost Arkitekter om at komme med et bud på, hvordan Københavns Hovedbanegård vil kunne imødekomme den fordobling af behovet for cykelparkering, så det forener funktionalitet og oplevelse.

Forslaget bebygger banelegemet foran Hovedbanen, der også var stedet for et af projekterne af Stor Arne vinderen "Under Opførelse" fra 2009 af Saskia Peinow, Kristine Sundahl og Kalle Jørgensen og for et utal af afgangsprojekter.

Vi glæder os til at se om vi her vil møde Københavns første bud på fremtidens cykelparkering, eller om stedet forsat ’blot’ vil byggegrunden for visioner og drømme.
Dreyers Arkitektur Galleri, Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center
Initiativet ’Dreyers Arkitekturgalleriet’ nomineres for at have skabt en scene for Danmarks nye generation af talentfulde og toneangivende arkitekter.

Med Dreyers Arkitektur Galleri får Danskerne et unikt kig i maskinrummet ind i de unge tegnestuers hverdag og virkelighed, hvor der er højt tempo og højt til loftet, og hvor kreativitet og forretningsforståelse går hånd i hånd. Initiativet startede den 16. september med tegnestuen Sted, efterfulgt af Norrøn og afsluttes med Johansen Skovsted Arkitekter.

Fordi udvikling og en eksponering af Danmarks kulturelle vækstlag er essentielt, særligt i en tid, hvor der drastisk skæres ned på de kreative uddannelser og fondsmidler, fremhæves dette initiativ, som vi regner med ’blot’ er startskuddet.
Urban Rigger af Kim Loudrup/Udvikling Danmark og BIG
Teamet bag Urban Rigger nomineres for at tænke løsningsorienteret og nyt. Her er der ikke langt fra idé til handling og lysten til at gøre en forskel og være frontløber river værket.

’Urban Rigger’ er et pilotprojekt og plug’n’play koncept, der ved hjælp af ni skibscontainer udvikler en ny fleksibel byggetypology for studieboliger. Ved at stable containerne i en cirkel og i to etager skabes en samlet studiebolig på 680 kvadratmeter til 12 personer. Hver bolig er på omkring 20 m2 med adgang til en grøn gård, badeplatform, kajakanløb, cykelparkering, grillplads og tagterrasse. Og fordi, boligerne hviler på en betonponton, er der under dæk også plads til teknik-og depotrum, fælles vaskeri og septiktank.

Motivationen for projektet er, at imødekomme det store europæiske pres på studieboliger: I Europa vil fx 4 millionen studerende mangle et tag over hovedet i 2025 – og i Danmark vil der 24.000 studerende uden et hjem. Derudover viser ’Urban Rigger’, hvordan man kan bygge containerboliger og overholde kravene til bygningsklasse 2020.

At dette europæiske problem tages op, er vigtigt og essentielt – og fantastisk hvis danske arkitekter kan være med til at gøre en forskel.
’Venligboliger’ af Søren Rasmussen /ONV og 2+1
Venligboliger er nomineret for handlekraft og hjertevarme, for at den griber et nutidigt problem, udvikler en løsning i 1:1 og dens bidrag til den politiske debat om flygtningeproblematikken, integration og midlertidighed.

VenligBolig er en idé, der giver private og offentlige aktører mulighed for at gå sammen om at invitere flygtninge inden for i vores samfund og fællesskab. Den består af præfabrikerede dele og kan opsættes med en kranbil fx i forhaven på en privat grund, i boligforeningens gårdareal eller på et offentligt grundstykke. Realiseringen vil koste mindre end en halv million, afhængigt af hvor store boligen skal være, og hvor mange, der skal laves. Hvis initiativet føres ud til virkelighed vil den give flytningen et hjem sammen med Danskerne, samtidig med at det vil genere ny viden og arbejdspladser til byggebranchen.

Det er uden tvivl et initiativ, der demonstrerer, hvordan bæredygtighed kan parres og forlænges med hjertevarme og medmenneskelighed mod smukke, nøjsomme og langtidsholdbare løsninger. Noget både arkitekter og poltikker bør inspireres af.


Fakta:
Årets Arne Award blev indstiftet i 2007 af Arkitektforeningens Lokalafdeling København, som også er jury. Prisen er en statuette i akryl, præget med arkitekten Arne Jacobsens ansigt.

Ved nomineringer til Årets Arne 2016 var følgende medlemmer af juryen inhabile og medvirkede derfor ikke ifm. nomineringerne til den pågældende pris:

Stor Arne – inhabil: Ali Arvanghi
Lille Arne – inhabil: Marco Berenthz og Nicole Gry Holme

Kommentarer

View profile
Jens Nielsen Jeg læser til VVS-installatør fra september 2016 i Slagelse.

MAA

tor, 29/12/2016 - 20:05

Jeg synes om Forskerboligen Carlsberg og ’Venligboliger’. Med venlig hilsen Arkitekt Jens Nielsen.