Akademisk Arkitektforening

Johnny Svendborg ny formand for Akademisk Arkitektforening


På weekendens repræsentantskabsmøde blev arkitekt MAA Johnny Svendborg valgt som ny formand for Akademisk Arkitektforening.

Der var to opstillede kandidater til formandsposten – Dan Ljungar og Johnny Svendborg – og med flere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer kan Johnny Svendborg nu se frem til de næste fire år som formand for Akademisk Arkitektforening.

"Jeg glæder mig til at synliggøre arkitekturens værdi, sammen med foreningens medlemmer, og være med til at løfte debatten om faget bredt i samfundet. Der er mange forskellige måder at være arkitekt på – men dét, der forener os som arkitekter MAA er en fælles ambition og omhu for kvalitet, som ikke findes andre steder. En grundtone, som gør Arkitektforeningen til den vigtigste ambassadør for arkitekturen i Danmark," siger han.

En af de store opgaver, Johnny Svendborg særligt glæder sig til, er arbejdet frem imod den internationale arkitektforening UIA’s Verdenskongres, som Akademisk Arkitektforening er medvært for i København i 2023:

"Ligeså vigtig som arkitekturen er herhjemme, ligeså afgørende er det, at vi formår at formidle arkitekters og arkitekturens potentialer for at komme med bæredygtige løsninger på de store globale udfordringer, som FN har beskrevet i Verdensmålene. Kongressen i ’23 er en fantastisk anledning til at gøre netop dét, som jeg ser frem til at gribe i årene op til kongressen," siger han.

Johnny Svendborg overtager posten efter Natalie Mossin, som har været formand de sidste 8 år. 

Om Johnny Svendborg
I sin indstilling af Johnny som kandidat skrev bestyrelsen følgende:

Johnny Svendborg (1967) er uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole 1993. Han har arbejdet et år som skitserende arkitekt hos C.F. Møllers Tegnestue i Berlin, 10 år som skitserende, projekterende samt ledende arkitekt hos Henning Larsen Architects og et år som kunstnerisk leder af 3XN’s københavnske afdeling. Desuden har Johnny Svendborg i en årrække været studielektor på Kunstakademiets Arkitektskole og har undervist og været censor på flere arkitektskoler i Europa.

Johnny Svendborg er p.t. rådgiver for Københavns Kommunes stadsarkitekt i ”Bypanelet”.

I maj 2007 modtog Johnny Svendborg Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. I 2013 blev han udpeget som formand for Akademiraadet, statens øverste rådgiver inden for arkitektur og kunst. Her var han med til at indstifte en ny medalje til yngre arkitekter/kunstnere for ”det fremragende enkeltstående værk”. Han var en drivende kraft i inddragelse af hele Akademiet og i udarbejdelsen af ”Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark”.

I formandsperioden havde han en generel fokus på Akademiraadets indflydelse og synlighed.

De seneste 11 år har han drevet egen tegnestue, Svendborg Architects i København, med fokus på både konkret og debatterende arkitektur, etik og æstetik.

Johnny Svendborg blev i 2016 optaget i Kraks Blå Bog. Han har fået priser i et utal af arkitektkonkurrencer. Han har desuden udstillet på bl.a. Utzon Center i Aalborg, DAC, VRAA i Nordjylland, Venedig Biennalen og Fondation Cartier i Paris samt fået flere udmærkelser for realiserede bygninger i Danmark, Sverige og Tyskland.

Johnny Svendborg har også medvirket i udarbejdelse af både nationale og kommunale arkitekturpolitikker, han er fagdommer i arkitektkonkurrencer udpeget af den danske og den svenske arkitektforening og har været mentor for unge tegnestuer.

Opsummerende kan man sige, at Johnny Svendborg er drevet af en kærlighed til arkitekturen og har stor erfaring med faget i både teori og praksis.

Kommentarer